Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Svečiai iš Lipės krašto Panevėžyje
Penktadienis, 13 Rugsėjis 2013 13:01
lipe3_mRugsėjo 11 - ąją su svečiais iš Lipės krašto (Vokietija) susitiko Konsistorijos prezidentas ir Panevėžio ev. reformatų parapijos seniūnų valdybos pirmininkas krt. Petras Romualdas Puodžiūnas, seniūnai, revizijos komisijos nariai. Vokiečius lydėjo vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas ir Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje, Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centro direktorius doc. dr. Arūnas Baublys.

Svečius pristatė vicesuperintendentas kun. R. Mikalauskas. Partnerystė su Lipės krašto bažnyčiomis mums labai reikšminga. Nes Panevėžyje numatyta statyti naują ev. reformatų bažnyčios pastatą, todėl ir yra labai svarbi užsienio krikščioniškų bažnyčių parama. Čia bažnyčia reikalinga dar ir todėl, kad artimiausios ev. reformatų bažnyčios yra nutolusios 60 - 65 km nuo miesto. Svečiai buvo supažindinti su būsimos bažnyčios projektu. Kun. R. Mikalauskas atsakė į svečių ir parapijiečių klausimus.

P. R. Puodžiūnas svečiams įteikė bažnyčios teritorijoje išaugintų obuolių. Susitikimas vyko būsimos bažnyčios statybvietėje. Vokiečių viešnagė buvo trumpa, tačiau visų širdyse paliko neišdildomus įspūdžius bei malonius prisiminimus. Džiaugiamės, kad būdami konfesinė mažuma Lietuvoje ir Panevėžyje, esame nepamiršti kitų tautų tikėjimo brolių ir sesių. Jaučiamės viena tauta Viešpatyje. „Kaip malonu ir kaip miela broliams gyventi vienybėje!" /133 psalmė/.

P. Griciūnienė

lipe1_m

lipe4_m

lipe2_m