Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konfirmacija Biržuose
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 19:00
Konfirmacija Biržuose

Image Liepos 29 dieną Biržų bažnyčioje įvyko iškilmingos jaunimo konfirmacijos pamaldos. Prieš gausiai susirinkusius parapijiečius, savo šeimos narius ir svečius 29 jaunuoliai - merginos ir vaikinai patvirtino savo krikščionišką tikėjimą evangeliškąjį reformatų išpažinime ir pirmą kartą priėmė Viešpaties Vakarienės sakramentą.

Šių metų jaunimo konfirmandai: Diana Nasteckytė, Skaistė Švambarytė, Aistė Vilkauskaitė, Reda Dagilytė, Giedra ir Irma Zablockaitės, Vilija Virkutytė, Aistė Pelanytė, Kristina Vaičiulytė, Monika Kairytė, Aušra Prakopaitė, Vilija Samsonaitė, Inga Solovjovaitė, Paulius Markevičius, Darius Solovjovas, Merūnas Jukonis, Paulius Virkutis, Laurynas Jankevičius, Deividas Kiznys - visi iš Biržų, Greta Tunkūnaitė iš Londono, Žydrūnė Tamulėnaitė iš Panevėžio, Vilma Aukštikalnytė ir Agne Jankauskaitė iš Obelaukių, Algimantė Tamulėniatė iš Germaniškio, Greta ir Justina Ambroziūnaitės iš Medeikių, Donatas Grimašauskas iš Pasvalio, Artūras Kuginys iš Parovėjos ir Ilma Čiučelytė iš Mažeikių.

 

Prieš tris savaites, liepos 5 dieną, savo evangelišką išpažinimą patvirtino dar 5 suaugusieji: Danguolė Milinienė ir Donalda Sinkutė iš Vilniaus, Skirmantė Sakalauskienė iš Pasvalio, Raimondas ir Laima Remeikos iš Biržų. Iš viso šiais metais primos Komunijos priėjo jau 34 mūsų tikėjimo broliai ir sesės.

 

Šiemet primą kart pradėtas seminarinis konfirmandų ruošimo būdas, kuomet kandidatai yra sukviečiami į tęstinius seminarus, kurių metu intensyviai yra studijuojama Biblija, krikščionybės bei evangelikų reformatų konfesiniai pagrindai. Seminaruose gali dalyvauti ne tik biržiečiai, bet ir iš tolimesnių vietovių ir kraštų. Prieš ir po seminarų palaikomas ryšys elektroniniu paštu, siunčiama medžiaga ar užduotys savarankiškam darbui. Šių metų konfiermandus ruošė Biržų dvasininkai kun. Rimas Mikalauskas ir diak. Sigita Švambarienė. Be minėtų dvasininkų konfirmacijoje dalyvavo bei konfirmandus laimino Vilniaus parapijos antrasis dvasininkas diak. Raimondas Stankevičius.

 

InfoRef.lt