Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Morkaus 4,1-20
Antradienis, 22 Rugsėjis 2009 19:18

Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo: „Paklausykite! Antai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet, saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių; erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni trisdešimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, treti šimteriopą." Jis dar pridėjo: „Kas turi ausis klausyti teklauso!" Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su Dvylika ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė: „Jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista."

Ir jis paklausė: „Nejau nesuprantate šito palyginimo?! Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas tai sėjantis žodį. Palei kelią sėjamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtąjį žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie tuojau su džiaugsmu jį priima. Bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovūs. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį, ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių: trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir šimteriopą."

Apie paežerę, valtį, minias kalbėjome ankstesniuose komentaruose. Paežerė išlieka Dievo Žodžio mokyklos vieta. Kažin, gal kunigaikštis Mikalojus Radvila Rudasis XVI a. antroje pusėje dovanodamas žemę Biržų evangelikų reformatų parapijos reikmėms, neatsitiktinai parinko vietą bažnyčiai palei ežerą, ties Apaščios upės žiotimis? Čia tebestovi evangelikų reformatų bažnyčia, čia net per visą sovietmetį kas sekmadienį ir dažniau buvo skelbimas Dievo Žodis. O buvo didelis piktojo ryžtas bažnyčią paslėpti, net užkasė pylimais. Tebestovi ir jie lyg naujo karo prieš bažnyčią belaukdami..... neskuba vietinės valdžios vyrai ir moterys leisti nukasti tą miesto gėdos paminklą.

Skaityti daugiau...
 
Morkaus 3, 31-35
Pirmadienis, 14 Rugsėjis 2009 18:46

Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs". O jis atsakė : „Kas yra mano motina ir broliai?" Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina."

Kaip jaustumeisi, jei grįžęs namo nebegalėtumei susitikti su namiškiais? Ką manyti namiškiams, kai jie tavęs nematė, tačiau tiek skirtingų kalbų apie tave girdėjo? Ir nebegali susitikti net tau parėjus namo? Suvokiu, kodėl Jėzui sugrįžus namo saviškiai ėjo jo sulaikyti, kad bent pavalgytų kartu. Ar jis nuovokos neteko, jog savo namiškius pamiršta dėl svetimų? (žr. aukščiau 3,21)

Skaityti daugiau...
 
Morkaus 3, 20-30
Pirmadienis, 24 Rugpjūtis 2009 20:08

Morkaus 3, 20-30

Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą", ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus". O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus". Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme". Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią".

Nebėra įspūdinga, jog vėl aplink Jėzų - gausi minia. Tik tiek, kad jau ne tik Jėzus, bet ir „jie" nebeturi laiko ar galimybės pavalgyti. Kodėl? Net susirūpino Jėzaus saviškiai - apie juos skaitysime daugiau šio skyriaus 31-35 eilutėse.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 5