Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų bažnytinį turtą laikinai saugo Teismas
Pirmadienis, 28 Lapkritis 2011 08:06
Bylos Biržuose
Skaudūs ir daugelį sukrėtę vasaros įvykiai prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios tarsi jau nukeliavo užmarštin. Nebėra budėjimo naktį ir dieną, prie bažnyčios nebestovi saugos tarnybos automobilis. Nebelaikomos kasdieninės ryto ir vakaro pamaldos, gyvenimas Biržų ev. ref. parapijoje vėl sugrįžo įprastinėn vagon ir apima įspūdis, jog visa, kas vyko - buvo tarsi sapnas, išgaravęs vos prabudus. Deja, tai, ką pergyveno evangelikų reformatų surinkimas - tikrovė, kuri turi tęsinį bei vienokias ar kitokias pasekmes.   

Apie įvykius, prasidėjusius 2011-ųjų birželio 24 vakarą, jau nemažai rašyta, yra gausios video medžiagos mūsų ir kitose svetainėse, tad kaip ir nebėra reikalo jų kartoti. Svarbu, kad Biržų evangelikų reformatų parapijai pavyko apginti savo teisę naudotis bažnyčios pastatu bei parapijos namais ir buvo užkirstas beprecedentis piktavališkas bandymas suvaržyti tradicinės religines bendruomenės teisę melstis ir atlikti religines apeigas, sutrikdyti eilinio 2011 metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo darbą. Dėl šių veiksmų apie 130 parapijiečių kreipėsi į policiją, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Biržų policijos komisariate, vėliau perkeltas į Panevėžį. Tyrimas dar vyksta.

Netrukus, po incidento birželio 24-osios vakarą, Biržų evangelikų reformatų parapijos vadovybė kreipėsi į Biržų apylinkės teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių šios evangelikų reformatų parapijos pastatams.

Pastatai, kuriais minėta parapija nepertraukiamai (bažnyčios pastatu) ar po jų sugrąžinimo jau beveik 20 metų naudojasi (klebonijos pastatas), remontuoja ir prižiūri, buvusio kunigo-diakono Algimanto Kvedaravičiaus veiksmais Panevėžio registrų centre buvo įregistruoti ar perregistruoti ne Biržų evangelikų reformatų parapijos, bet juridinio asmens Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos (toliau - LERBSK) vardu.

Priminsime, kad Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pastatas nacionalizuotas 1948-aisiais, atiduodant panaudos būdu prapijai, ir tuo būdu priklausantis jai iki šiol. Pastatas nebuvo sugrąžintas bendruomenei, nes nebuvo jokiame balanse. Lietuvos Respublikos Seimas tik šiemet ėmė ruošti įstatymo projektą, kaip tokias nacionalizuotas bažnyčias grąžinti buvusiems savininkams. Panevėžio registrų centre bažnyčios pastatas, kaip minėta, A.Kvedaravičiaus asmens prašymu, buvo įregistruotas Registrų centre be valstybės nacionalizuoto turto sugrąžinimo akto LERBSK vardu. Biržų evangelikų reformatų parapijos namai buvo sugrąžinti Biržų r. savivaldybės sprendimu, tačiau ir vėl, be Biržų ev. ref. parapijos žinios A.Kvedaravičiaus asmens prašymu Panevėžio Registrų centre perrašyti LERBSK vardu. Pastebėjus atsiradusius netikslius įrašus, buvo kreiptasi į Registrų centrą, kuris juos atstatė, tačiau atstatydamas, pažeidė teisines procedūras. Tai leido A.Kvedaravičiui inicijuoti teisinius veiksmus, kuriais vėl buvo palikta minėto turto klaidinga registracija.

Biržų apylinkės teismas pradėjo civilinį teisminį procesą šio turto klausimu ir taip pat pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Tai šiek tiek sumažino įtampą, tačiau šis teismo sprendimas buvo LERBSK apskųstas aukštesnei instancijai (skundą pasirašė Dalia Liaukevičienė). Šių metų rugsėjo 20 d. teismas Panevėžyje LERBSK skundą atmetė, palikdamas galioti teisinės apsaugos priemonės. Po šio sprendimo beveik 3 mėnesius diena naktį trukęs budėjimas bažnyčioje buvo nutrauktas.

Bylą dėl bažnyčios bei klebonijos pastatų Biržų apylinkės teismas susirinko nagrinėti lapkričio 25-ąją. Dėl kitų teisminių procesų, susijusių su Biržų įvykiais ir prasidėjusių Vilniuje, Biržų evangelikų reformatų parapijos vadovybė, kaip ieškovas, kreipėsi į Teismą šį procesą stabdyti, iki bus išspręstos bylos sostinėje (čia iškelti ieškiniai tiek dėl neteisėtai parduoto bažnyčios nekilnojamojo turto, tiek dėl LERBSK įgaliojimų apskritai). Biržų apylinkės teismas atsižvelgė į ieškovo prašymą.

Bylos Vilniuje
Tuo metu, kai biržiečiai reformatai kovojo už savo bažnyčią, Vilniuje buvo pradėtas gaivališkas Vilniaus evangelikų reformatų nekilnojamojo turto, registruoto LERBSK vardu, „išpardavimas". Vėliau buvo siekiama šį turtą, paduodamą daug žemesne nei rinkos kaina, dar kartą perparduoti. Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas per bažnyčios advokatus nedelsdamas kreipėsi į teismus, siekdamas sustabdyti LERBSK juridinio asmens vardu veikiančių asmenų - D. Liaukevičienės ir A. Kvedaravičiaus - veiksmus:  Vilniaus apygardos teismas 2011 10 14 priėmė sprendimą areštuoti visą, dar likusį LERBSK žinioje nekilnojamą turtą. Buvo imtasi priemonių sustabdyti jau parduoto turto perpardavimus. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. priėmė nutartį taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau parduotam bažnytiniam turtui, kad jis nebūtų parduotas ar perleistas tretiesiems asmenims.

Lietuvos ir Vilniaus evangelikų reformatų nekilnojamas turtas Vilniuje - įstorinai pastatai Pylimo gatvėje, statyti dar carinės Rusijos viešpatavimo laikais. Vilnius ilgą laiką buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų centras. Jame, dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, evangelikų reformatų pamaldos buvo laikomos ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba. Ėmė formuotis lietuviškas evangelikų reformatų surinkimas, jo ganytoju Sinodas paskyrė kun. Joną Šepetį. Pastate, kurio adresas šiandien Pylimo g. 7, 1993 m. sugrąžintame Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenei, veikė garsi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo biblioteka ir archyvai. Šį pastatą LERBSK vadovai pardavė dvigubai žemesne rinkos kaina š.m. birželio 26 d., kaip tik prasidėjus įvykiams Biržuose. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje naujieji „savininkai" siekė šį pastatą perparduoti, tačiau, kaip aukščiau minėta, tam buvo užkirstas kelias. O štai pastate Pylimo g. 20 buvo parduoti visi bažnyčiai sugrąžinti ir LERBSK vardu registruoti butai.

Teisiniai procesai šiomis bylomis Vilniuje neapsiriboja. Praeitą savaitę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodo advokatai padavė prašymą Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą ir pradėti baudžiamąją bylą. Akivaizdu, jog buvo siekta pasisavinti ar išgrobstyti stambų Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinį turtą Vilniuje.

Savaime suprantama, visi teisminiai procesai reikalauja nemenkų išlaidų: advokatų darbui apmokėti, dėl teisinių procesų atsiradusių bažnyčios atstovų kelionių išlaidoms padengti, dokumentams paruošti, ieškiniams kelti. Šios išlaidos yra dengiamos didžia dalimi Biržų ev. ref. parapijiečių tikslinėmis aukomis. Daugiausia aukų teisinėms išlaidoms buvo surinkta vasarą, tačiau tikslinės aukos yra renkamos visose ev. ref. parapijose, bei gali būti pervestos ir tiesiogiai į Sinodo sąskaitą. Aukotojai aktyviai dalyvauja apsaugant bažnytinį turtą nuo išgrobstymo, siekia, kad jos turtas būtų naudojamas pagal paskirtį. Žemiškasis bažnyčios paveldas reikalauja apsaugos, o tai reiškia - pačių tikinčiųjų dėmesio bei pastangų. Vien pinigai turto apsaugoti negali, reikalingos tikinčiųjų maldos ir darbai, visuomenės dėmesys bei nuoseklus visų geros valios žmonių bendradarbiavimas.

InfoRef.lt