Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2013 m. Kalėdos!
Mardi, 24 Décembre 2013 13:15
There are no translations available.

Sveikinu visus Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios narius su Kalėdų švente!

Nepaisant sunkių rūpesčių dėl Bažnyčios, visų liūdnų bei linksmų susireikšminimų, Didžioji šventė atėjo kaip nuo mūsų sprendimų ir darbų nepriklausantis fenomenas, kaip ir anuo metu lauktai ir nelauktai tvarto oloje gimęs Išganytojas. Apie tai sakoma Evangelijoje pagal Matą 2, 1-6: "Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų ir klausinėjo: „Kur yra gimęs žydų karalius? Mes matėme Jo žvaigždę Rytuose ir atvykome pagarbinti Jį".

Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Kristus.

Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs išeis Valdovas, kuris ganys mano tautą - Izraelį".

Po pergyvenimų dėl Bažnyčios, po kovos bei laimėjimų, po liūdesio ir džiugesio, mums gali būti sunku viltingai žvelgti į mūsų krikščioniškos bažnytinės bendrystės ateitį. Pavyzdžiui, kas pakeis senjorus, kurie dabar sudaro labiausiai matomą žmonių grupę parapijose? Ar bus pasiryžusių kunigų ir jų pagalbininkų? Tačiau nežiūrėkime į ateitį pesimistiškai, nenusivilkime. Nauji tikintieji ir Dievo Žodžio tarnai gali atsirasti iš „niekur". Nei mes, Bažnyčios žmonės, juos žinome, nei pasaulis žino. Šv. Rašte sakoma, kad netikėtai į Jeruzalę atkeliavo išminčiai iš Rytų pagarbinti gimusio Karaliaus. Politiškai sunerimęs Erodas sukvietė tautos aukštuosius kunigus bei Rašto žinovus ir teiravosi jų. Šie žinovai gerai žinojo, kas yra parašyta ir tiksliai nurodė kur reikėjo laukti gimstant Valdovo. Nors jie protu gerai išmanė Raštą, tačiau nei širdimi laukė, nei nuvyko pagarbinti To, apie kurį protu žinojo. O štai iš toli, iš Rytų atvyko išminčiai ir astrologai užsieniečiai pagarbinti To, kurio pasirodymą rodė dangaus kūnai.

Kalėdų senelis, nešinas maišu dovanų, vaikų klausia tų pačių klausimų: „Ar laukėte Kalėdų, ar buvote geri?" Pabandykime atsakyti. Ar mes laukėme Kalėdų šventės? Taip, laukėme. Mums ji patinka. Tačiau ar laukėme savo Išganytojo ir ar buvome geri?

Tegul kiekvienas smeniškai Dievui atsako į šį klausimą. Kaip rašoma Evangelijoje pagal Joną 1, 10-11: Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per Jį atsirado, bet pasaulis Jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė.

Būkime savi Viešpačiui. Būkime savi ir artimam savo. Pažinkime Jį šventėje ir kasdienybėje.

Su Švente!

Gen. superintendentas
kun. Tomas Šernas