Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
„Vesti per sunkumus į viltį“: V-oji krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencija LCC tarptautiniam
Tuesday, 18 February 2014 12:23
There are no translations available.

logo_lccv_kbuk_2014
Vilties žinia kenčiantiems girdima visame Šventajame Rašte. „Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu," gieda psalmininkas 30 psalmėje (30, 11).
„Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti", Paulius drąsina 2 laiške korintiečiams, 4 skyriuje. Jonas laikų pabaigos vizijoje regi sosto menę, kurioje paaukotam, bet per amžius gyvem Avinėliui atiduodama garbė, šlovė ir gyrius (Apr 5), net ir žmogiškų nelaimių apsuptyje. Bažnyčia nėra kūnas, kuris jau išlaisvintas iš visų vargų, bet ji gali puoselėti viltį, net ir kai sunkumai mus pribloškia tarsi jūros bangos.

Kunigai, pastoriai ir kiti Lietuvos bažnyčių tarnautojai, kurie narsiai seka pirmuoju prisikėlusio Kristaus paliepimu „Kaip Tėvas siuntė mane, taip ir aš jus siunčiu" (Jn 20, 21) tarnaudami neišvengia ir sunkumų. Tėvas siunčia savo Sūnų kaip šviesą, kuri įžengia į tamsą (Jn 1,5). Sūnus siunčia mus į sunkumus ir pažada visuomet būti kartu. Tai ir Geroji Naujiena, ir didis pašaukimas mūsų gyvenimams. Vesti Dievo žmones yra nepaprasta privilegija. O nuolat tobulėti šiame darbe - vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria vadovai.

Net ir geriausi vadovai nuilsta. Net ir didžiausių bažnyčių ištekliai išsenka. Savanoriai pasitraukia iš tarnavimo, ir vėl viską reikia pradėti nuo nulio. Sunkumai bendruomenėse mus atitraukia nuo Kristaus paliepimo daryti visų tautų žmones Jo mokiniais, ir mes jaučiamės nusivylę. Tarsi Elijas, sprunkantis po pergalės prieš Ahabo pranašus, mes taip pat norėtume kur nors pabėgti, nes sunkumai viską užgožia ir jaučiamės vieniši.

Tačiau Geroji naujiena bendruomenių vadovams yra tai, kad nesame vieni - galime ieškoti atsinaujinimo ir pastiprinimo. Galime susiburti, dalytis žiniomis ir idėjomis, palaikyti vienas kitą sunkumuose, kartu šlovinti ir melstis. Apaštalas Paulius rašo, „Aš trokštu jus pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti, tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu" (Rom 1,11-12).

Būtent tokioje, pastiprinimo per mokymus ir padrąsinimą, dvasioje kviečiame Jus į penktąją Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferenciją, vyksiančią LCC tarptautiniame universitete vasario 28 - kovo 1 d. Kartu su dvasinio konsultavimo, pastoracijos, streso valdymo ir bendruomenių krizių specialistais iš Lietuvos ir JAV diskutuosime apie bažnyčios vaidmenį vedant žmones per sunkumus į viltį. Šios konferencijos tikslas - per mokymus ir seminarus suteikti žinių ir įgūdžių, kuriuos būtų galima praktiškai taikyti bendruomenėse.

Plenarinių sesijų metu susitelksime į du klausimus - kaip vadovauti bažnyčiai, išgyvenančiai sunkumus bei kaip bažnyčia gali būti vilties ženklas kenčiančiame pasaulyje. Taip pat pasiūlysime keturis dviejų valandų trukmės praktinius mokymus apie streso ir nerimo valdymą, tarnystę šeimoms, išgyvenančioms santuokinę krizę, dvasines ir psichologines problemas bei pastoraciją kritiniais gyvenimo momentais. Seminaruose aptarsime kaip menas gali padėti atsakyti į sunkumus, kaip galime rasti ir įnešti vilties į nepagydomomis ligomis sergančių žmonių gyvenimus bei kaip geriau patarnauti jauniems specialių poreikių turintiems žmonėms.

Laukiame Jūsų LCC tarptautiniame universitete, Klaipėdoje, penktadienį, vasario 28 d. 17:30 val. Visą informaciją apie registraciją, pranešėjus ir programą rasite mūsų puslapyje www.lcc.lt/kbuk

Dr. Tom Boone, LCC teologijos katedros vedėjas