Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Morkaus 3, 31-35
Lundi, 14 Septembre 2009 18:46
There are no translations available.

Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs". O jis atsakė : „Kas yra mano motina ir broliai?" Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina."

Kaip jaustumeisi, jei grįžęs namo nebegalėtumei susitikti su namiškiais? Ką manyti namiškiams, kai jie tavęs nematė, tačiau tiek skirtingų kalbų apie tave girdėjo? Ir nebegali susitikti net tau parėjus namo? Suvokiu, kodėl Jėzui sugrįžus namo saviškiai ėjo jo sulaikyti, kad bent pavalgytų kartu. Ar jis nuovokos neteko, jog savo namiškius pamiršta dėl svetimų? (žr. aukščiau 3,21)

Pačios svarbiausios, mums Dievo skirtos apreiškimo knygos - Evangelijos- mums labai, labai šykšti žinių apie Jėzaus šeimą ir jo privatų gyvenimą. Nėra Evangelijose Jėzaus biografijos. Keista, juk Jėzaus asmenybės pažinimas - raktas mūsų asmeninio tikėjimo vartams. Jėzus - mūsų gyvenimo vartų raktas, o apie jo artimiausią šeimą mums Biblija užsimena vos keletą fragmentų. Jie tiek skurdūs, kad sukelia pagundą gimdyti nepagrįstas fantazijas, tikėti legendoms ar būti net jų pagrindu sukurtų dogmų išpažinėjais. Viena iš tokių legendų, jog Jėzus taip ir liko vienintelis Juozapo ir Marijos šeimoje vaikas. Vis tik, Evangelijoje pagal Matą mes atrandame reikšmingą pastebėjimą: Juozapas „negyveno su ja [Marija] kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų" (Mt 1,25). Ši eilutė skirta pabrėžti Jėzaus gimimo išskirtinumui, tačiau, termino apibrėžimas iki kada, nusako, jog vėliau jie buvo įprasta to meto šeima. Dar Jėzui esant dvylikos metų, mes sužinome, jog Juozapas ir Marija - abu ieško šventykloje pasilikusio Jėzaus. Vėliau apie Juozapą Evangelijose nekalbama. Spėjama, jog Juozapas jau miręs. Jėzui pradėjus vykdyti Misiją, jį pažinoję kaimynai stebėjosi: „Argi jis ne dailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys - argi jos ne visos gyvena pas mus? „ (Mt 13, 55-56) Dėkingi esame Matui už Jėzaus brolių vardus. Jėzaus seserų vardų mums jis neatskleidė. Žinome, jog jos gyveno Nazarete, savo gimtajame mieste. Mieste, kur Jėzus ištarė: „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose." (ten pat, 57 eilutė). Ar po trisdešimties metų Marijai išblėso angelo žodžiai apie jos pašaukimą ir sūnų? Nemanyčiau taip. Būdama tikra savo vaiko motina ir angelo žodžius prisimindama, ji su visais savo vaikais pakilo savo sūnaus kviesti, gelbėti. Juozapo su ja juk jau nebebuvo... Apie Jėzaus jaunesniuosius brolius, Marijos sūnus, gal derėtų pridurti. Jie angelo apreiškimo nepatyrė ir savo brolį laikė didžiu, bet ne tuo kuo jis buvo. Kartą jie Jėzų ragino vykti į Palapinių šventę, „pasirodyti pasauliui didžiais darbais". Ir netrukus evangelistas priduria: „Mat netgi jo broliai juo netikėjo" (Jn 7,5). Vėliau minimas „Viešpaties brolis" Jokūbas, jau įtikėjęs (1 Kor 15,7) ir tapęs vienu iš svarbiausių Jeruzalės Bažnyčios autoritetų (Gal 1,19 ir 2,9).

„Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo ir motina". Jei nebūtų konteksto, šie žodžiai - labai aiškūs. Tačiau, kraujo broliams, sesėms ir mamai stovint lauke, pasakyti Jėzaus žodžiai mums skamba labai rūsčiai. Yra daugiau tokių „kietų ir kontrastingų" vietų Evangelijose. „Kas tik vykdo Dievo valią..." - įsidėmėkite. Ar kas gali vykdyti Dievo valią? Nepriekaištingai? Be išimčių. Kas pajėgus? Tiesą sakant, nei vienas, išskyrus jį, Jėzų. Tikrąjį savo Dangiškojo Tėvo Sūnų. Taigi, tiesa, kad Jėzus šiuo atžvilgiu neturi brolių, seserų ar motinos. Jis turi tik Tėvą. Ir jo nemini, neprideda „ir tėvas", tiesa? Tėvą jis turi. Ir yra vienagimis Jo Sūnus. O mes - Naujosios Sandoros vaikai, per tikėjimą, per Jėzų ir krikštą esame Dievo įvaikiai. Šventajai Dvasiai veikiant tokie pat vaikai, kaip Jėzus, tačiau nepamirškime - įvaikiai. Jėzus savo Tėvui nieko nėra skolingas. Jis vykdo ir įvykdė savo Tėvo valią tobulai iki galo, iki mirties ant Golgotos kryžiaus. O mes esame skolingi. Sakydamas „mes" neturiu omenyje „visi žmonės". „Mes" tai - išgirdę Žodį ir įtikėję. Pakviestieji. Mokiniai ir Viešpaties pašauktieji. Nuo apaštalų iki mažutėlių nykstančiose kaimo grytelėse ar žemiškojo gyvenimo „aukštybėse" ar „paraštėse" išbarstyti jo įvaikiai. Esame skolingi Jam vykdyti Dangiškojo Tėvo valią. Ir šią skolą su džiaugsmu atiduodantys. Savo žemišku gyvenimu jį šlovinantys krikščionys.
RM