Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Luis Berkhof, Krikščioniškų doktrinų santrauka, Vilnius, 2010
Monday, 21 March 2011 09:31
There are no translations available.

Apie knygą

berkhofkds_virelisŽymaus evangelikų reformatų teologo, olando, ilgamečio Kalvino seminarijos, Grand Rapids (JAV,  Mičigano valstyja)  profesoriaus ir prezidento, Louis Berkhof (1873-1957) knyga: Krikščioniškų doktrinų santrauka. Ją išleido Reformatų literatūros centras, Vilniuje, 2010.m. Tai - labai vertinga evangelikų reformatų knyga lietuvių kalba išlaidžiama pirmą kartą. Krikščioniškų doktrinų santrauka - labai populiarus krikščioniškų mokymų vadovėlis, labai naudingas suvokti tradicinį evangelikų reformatų išpažinimą. Sistematiškai išdėstyta medžiaga yra ideali bažnyčios studijų grupėms. Kiekvieno skyriaus pabaigoje spausdinamos Šv. Rašto nuorodos - vertingos mokėti jas atmintinai. Taip pat pridėti klausimai įgytoms žinioms patikrinti, jas įsisavinti, šią knygą daro dar vertingesnę lietuviui Dievo Žodžio studentui. Geriausiai šios knygos autoriaus tikslą nusako pats autorius Louis Berkhof: "Atsižvelgiant į šiandien plačiai paplitusius doktrininius skirtumus, į daugelio išpažįstančių krikščionių protuose išplaukiantį paviršutiniškumą bei painiavą, į klastingas klaidas, kurios uoliai skleidžiamos netgi iš sakyklų, jei kada nors buvo laikas, kaip bažnyčia turėjo apsaugoti savo nuostabų paveldą, šį tiesos užtaisą, patikėtą jos priežiūrai, tai tas laikas yra dabar ".

Lietuviško vertimo pratarmė tegul neatgrąso Lietuvos evangelikų reformatų šią knygą įsigyti ir studijuoti. Nepaisant to, jog pratarmėje yra kai kurių netikslumų ir jos didžiausias trūkumas - pratarmės autoriaus 2009 metais Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eskomunikuoto Algimanto Kvedaravičiaus neatitinkantis tiesos bažnytinių pareigų įsivardinimas - negali sutepti kilnaus krikščioniško mokymo knygos turinio.

Louis Berkhof, Krikščioniškų doktrinų santrauką galima įsigyti Vilniuje "Reformatų literatūros centre", Pylimo g. 31-6, Vilnius; Biržuose - evangelikų reformatų bažnyčioje arba klebonijoje, Reformatų g.3a, Biržai.

Knygos tiražas: 1500 egz.

InfoRef.lt