Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Generalinio superintendento kreipimasis
Penktadienis, 01 Liepa 2011 09:19

sernas.t_mBrangūs Lietuvos evangelikai reformatai,

Dalyvaujame dideliame sukrėtime, istoriniame įvykyje, kurį nagrinės ateities metraštininkai. Evangelikus reformatus apėmė skausmas ir liūdesys, Bažnyčia meldžiasi ir vaitoja. Bažnyčia pamatoma per žmonių tikėjimo darbus. Ne pastatas ir ne jo remontas yra Bažnyčia, bet Jėzaus Kristaus Žodžiu surinkti žmonės.

Ten, kur yra Kristaus Dvasia, ten viešpatauja meilė, tvarka, pasitikėjimas, pagarbumas. Jeigu Kristaus Dvasios nėra, viešpatauja piktumai ir gudri beprotybė (plg. Gal 5, 24).

Mes sakome: Bažnyčios klausimai turi būti sprendžiami Lietuvos evangelikų reformatų Sinode atvirai ir aiškiai, bet ne teisinėmis manipuliacijomis, melais, ne su samdytomis saugos firmomis. Neleiskime piktybėms įsiveržti ir nugalėti, saugokime Dievo Žodžio surinkime Jėzaus Kristaus meilę, kuri vienija krikščionis. Kas bus, jei pasiduosime ir pasitrauksime nuo jos? Kaip žiūrėsime vienas kitam į akis, būdami pastate ir juridiniame asmenyje, bet ne Bažnyčioje?

Per ilgai laukėme ir tikėjomės susitarimo, per daug tikėjomės sulaukti supratimo ir geranoriškumo ten, kur jo nėra. Prasidėjo sunki teisinė kova, kurios laiko ir baigties nežinau. Bet žinau, kas yra teisieji.

Palaikykime Biržų evangelikų reformatų parapiją maldomis ir tikėjimo darbais. Svarbu budėti maldoje, saugoti bažnyčią. Pastatas yra tik simbolis, reformatai gina ne pastatą, bet daugiau - Bažnyčią.

Palaikykime kunigus, kurie gano Jėzaus Kristaus aveles ir pirmieji pasitinka plėšrius vilkus. Jiems dabar sunkiausia.

Prašau Jūsų solidarumo ir kantrybės. Todėl visus evangelikus reformatus kviečiu susitelkti, būti oriems ir teisingiems. Neatsakykime į blogą piktumu, nenusileiskime į tą melo ir pykčio jūrą, kuri sudarko žmogų ir bendruomenę. Budėkime ir melskimės!

Jūsų Kristuje
Generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas