Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Calvin-500
Kalvino tikėjimas
Thursday, 21 July 2011 20:31
There are no translations available.

Holger Lahayne

kalvinas.jKalvinas žinomas kaip logost1Ženevos reformatorius. Kodėl prancūzas atsidūrė šitame Šveicarijos mieste? Kodėl dešimtmečiais jis gyveno užsienyje? Žinoma, į šiuos klausimus galima atsakyti įvairiai. Bet būtina prisiminti: Kalvinas buvo tremtinys. Jis pabėgo iš Paryžiaus 1534 m. pabaigoje būdamas studentas. Pabėgo dėl tikėjimo. Jis buvo vienas pirmųjų Prancūzijos tikėjimo tremtinių, savo tėvynę po to galėjęs išvysti tik vieną vienintelį kartą.

Dažniausiai gerai, bet retkarčiais bėda, kad žmogus nėra narcizas. Pastarasis atvejis tinka Kalvinui. Tėra vos du tekstai, kuriuose jis užsimena šiek tiek plačiau apie savo kelią į tikėjimą. Pirmasis - 1539-ųjų atsakomasis laiškas kardinolui Sadolė (Sadoleto), trisdešimtmetis žvelgia atgal.

Read more...
 
Septynios Kalvino pamokos šiandienai
Tuesday, 11 May 2010 09:46
There are no translations available.


Holger Lahayne

Jonas Kalvinas

Pabėgimas ir kančia
Dabartis ir amžinybė
Nuodėmė

logost1
Tikroji ir klaidingoji religija
Biblija
Dievo ir savęs pažinimas
Bažnyčios vienybė

Kas yra mūsų pavyzdžiai? Kaip į šį klausimą atsako krikščionys? Ko gero, dažniausiai mini Joną Paulių II, Motiną Teresę, Tėvą Stanislovą. Net ir evangelikai. Tai suprantama, kadangi šie iškilūs asmenys yra neseniai mirę, be to, buvo gerai išreklamuoti žiniasklaidos. Vienaip ar kitaip, tai buvo mums artimi žmonės. Gali būti, kad greta jų pavardžių atsidurtų ir dar kokia ryški istorinė asmenybė. Bet beveik būtų galima lažintis, kad net tarp reformatų vargiai atsirastų bent vienas, kuris nesvarstęs tartų: mano pavyzdys yra Jonas Kalvinas, kas gi dar!

"Tai gal tu koks kalvinistas?", "tik nesakyk, kad dar ir dviguba predestinacija tiki?", "negi ir tu kaip Kalvinas manai, kad žmogus yra toks visiškai sugedęs ir beviltiškas?" - tai skeptiški klausimai, kuriuos galime išgirsti prisipažinę, jog žavimės Kalvinu. Žodis "kalvinistas" iki šios dienos skamba pašaipiai, lyg keiksmažodis, koks jis ir buvo XVI amžiuje. Kaip "metodistas", "menonitas", "puritonas", "hugenotas", taip ir "kalvinistas" pradžioje buvo pravardė - kai kuriuose sluoksniuose, net tarp evangelikų, išlikusi iki šios dienos.

Read more...
 
Jonas Kalvinas - kapitalizmo tėvas
Monday, 07 December 2009 15:32
There are no translations available.

kalvinas1Jonas Kalvinas - vienas garsiausių ir įtakingiausių reformatorių. Be jo idėjų nebūtų susiformavusi šiuolaikinė Vakarų visuomenė.

Prasidėjus ūkio krizei vieni ėmė kaltinti naująjį liberalizmą, kiti - godumą, treti - Joną Kalviną, kurio 500 metų jubiliejų šiemet mini pasaulis. Tiesa ta, kad be J.Kalvino nebūtų ir šiuolaikinio kapitalizmo. Kalvinistines valstybes galima vadinti to ūkio vystymosi, kuris galiausiai apėmė ir liuteroniškuosius bei katalikiškuosius Vakarus, pionierėmis. Dauguma geriausių bankininkų ir drąsiausių verslininkų buvo kalvinistai, o Heidelbergo, Leideno, Harvardo ir Jeilio universitetai tapo kalvinizmo tvirtovėmis. Todėl J.Kalvinas - vienas didžiausių pasaulio intelektualų - nėra praradęs savo reikšmės iš šiandien.

Read more...
 
Jono Kalvino Bažnyčios sutvarkymas
Friday, 13 November 2009 08:06
There are no translations available.

Kalvinas gerai žinojo, kad Bažnyčios sėkmingai veiklai būtini atitinkami tvarkos dėsniai. Todėl jis, 1541 m. grįžęs į Ženevą, pirmiausiai ir pasirūpino paruošti Bažnyčios, parapijų tvarkymo nuostatus. Jo paruoštą projektą su kai kuriomis pataisomis Ženevos generalinė taryba priėmė tų pačių metų lapkričio 20 d. „Ordinances eclesiastiques" ( "Bažnyčios nuostatai" ) taip vadinosi J.Kalvino darbas, ir nuo to laiko jis buvo paskelbtas Bažnyčios įstatymu, jo laikėsi ir Lenkijos - Lietuvos reformatai paruošdami savo "Didžiąją Agendą".

Read more...
 
Jono Kalvino teologijos recepcija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje
Tuesday, 10 November 2009 16:27
There are no translations available.

daugird_pranesTokia tema rugsėjo 24 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje, skaitė paskaitą LERB kunigas, teologijos daktaras Kęstutis Daugirdas, pastaruoju metu dėstantis bažnyčios istoriją Johano Gutenbergo universitete, Mainco mieste, Vokietijoje.

Vakarą pradėjo Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, kuri ir organizavo Vilniaus visuomenei didžiojo reformatoriaus Jono Kalvino 500 gimimo metinių jubiliejui skirtą renginį, pirmininkas habil. dr. Sigitas Kregždė. Jis Draugijos vardu pasveikino renginio dalyvius ir pristatė prelegentą, dr. Kęstutį Daugirdą, pasidžiaugė, kad pranešėjas sutiko pasidalyti savo sukaupta medžiaga apie Kalviną su vilniečiais. Pranešėją, kolegą kunigą sveikino ir suskubęs atvykti iš Biržų LERB gen. superintendentas, kun. Rimas Mikalauskas. Renginio pirmoje dalyje dalyvavęs Lietuvos Biblijos draugijos prezidentas, Romos katalikų kunigas Vaclovas Aliulis pasidžiaugė prelegento gražia lietuvių kalba, tiksliais terminais.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3