Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vieno lyderio įtaka
Ketvirtadienis, 07 Lapkritis 2013 08:32
lksb_logoPrieš 86 metus, 1927-ųjų pavasarį, Bertrandas Russellas Londone skaitė paskaitą "Why I am not a Christian" (Kodėl nesu krikščionis). Prabėgus dešimtmečiui šis tekstas kartu su kitais straipsniais buvo sudėtas į to paties pavadinimo knygą - iki šiol tebesančią viena iš ateizmo biblijų.

Garsusis britų filosofas savo įsitikinimus aiškiai deklaruoja jau pratarmėje. Jis atmeta bet kokias religinio tikėjimo formas, nes esąs tikras, kad "religijos padaro daug žalos ir kad jos yra netiesa." Esą tikintieji atmeta "bešalius tyrimus", dėl to nyksta tokia dorybė kaip abejojimas. Ir šiaip religijos keliančios fanatizmą, netgi skleidžiančios "neapykantos nuodus".
Skaityti daugiau...
 
Apie dvi Reformacijos dienas
Penktadienis, 01 Lapkritis 2013 10:05
Holger Lahayne
95_tez_dAnt pilies bažnyčios durų?

lksb_logoSpalio gale evangelikų tikintieji mini Reformacijos dieną. Mat istorijos žiniomis, 1517 metais spalio 31 dieną augustinų vienuolis Martynas Liuteris paskelbė savo 95 tezes. Ir gali būti, kad tai padarė jas prikaldamas prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų. Gali būti. Daugelis senų ir šiuolaikinių tos scenos atvaizdavimų paveiksluose ir filmuose būtent tai ir rodo. Tačiau pagrindo šiam atvaizdavimui nėra labai daug - vienintelis Melanchtono sakinys, užrašytas 1546 m. (kai Liuteris jau buvo miręs): "Ir šias [tezes] prikalė jis [Liuteris] prie bažnyčios, besišliejančios į Vitenbergo pilį, dieną prieš Visus šventuosius, 1517 metais."

Skaityti daugiau...
 
Vienas turėjo sumokėti!
Antradienis, 22 Spalis 2013 07:48
dievo malonelksb_logo

Daugelio žinomų knygų autorius amerikietis Philipas Yancey'is dažnai ir daug kalba apie Dievo malonės dydį ir gausumą. Tuo ypač išsiskiria jo populiarioji knyga What's So Amazing About Grace? (Kuo nuostabi malonė?). Savo interneto puslapyje Yancey'is rašo: "Malonė neteisinga [unfair]. Nusipelnome Dievo rūstybės, o gauname Dievo meilę, nusipelnome bausmės, o gauname atleidimą. Negauname to, ko nusipelnome... Nieko nepadarėme, kad užsitarnautume malonę, o Dievas ima ir suteikia mums amžinąjį gyvenimą."
Skaityti daugiau...
 
Mito gimimas
Trečiadienis, 02 Spalis 2013 06:34
vienuolis swamis vivekananda lksb_logo

"Sesės ir broliai Amerikoje", - jaunam indui vos ištarus šiuos žodžius, kelių minučių audringi plojimai privertė jį nutilti. "Pasaulio seniausio vienuolių ordino" ir "religijų motinos" vardu induistas dėkojo už kvietimą dalyvauti pirmame "Pasaulio religijų parlamente" Čikagoje. Tai buvo 1893 metai. Lygiai prieš 120 metų, rugsėjo vienuoliktąją, iki tol nežinomas vienuolis Swamis Vivekananda pasakė vieną iš įžanginių kalbų, skirtų įvairių religijų atstovams, kurių didelė dauguma buvo krikščionys. Trisdešimtmečio kalba, trukusi vos kelias minutes, išreiškė esmę: čia gimsta ir pirmą kartą ištariamas naujas mitas, bylojantis, kad tolerantiški Rytai stovi priešingybėje fanatizmo, persekiojimų ir dogmatizmo išvargintiems Vakarams. Krikščioniškiems Vakarams!
Skaityti daugiau...
 
„Koks svarbiausias žmogaus tikslas?“
Sekmadienis, 22 Rugsėjis 2013 06:56

lksb_logo

Šiuolaikinis žmogus grumiasi su klausimu: kas yra žmogus? Kas toks, kas aš esu? Artimai susijęs su tuo yra klausimas, kaip mes suvokiame savo tikslą ir pašaukimą gyvenime: dėl ko žmogus egzistuoja? Kam, vardan ko aš gyvenu? Koks svarbiausias mano tikslas gyvenime?

Kadangi į šiuos, paskutiniuosius, klausimus šiandieniniams žmonėms atsakyti pasidarė labai sunku, tai dėl to jie ir nežino, negali atsakyti, kas yra žmogus. Ir mūsų vakarietiškosios kultūros elitas jau seniai nebeteikia aiškaus atsakymo. Rašytojai, filmų kūrėjai ir dailininkai dažnai yra visiškai pasimetę. Vienas pavyzdys: kanadiečių rašytojas Douglasas Couplandas (g. 1961) knygos Gyvenimas po Dievo (1994) epizode "Mažieji padarai" štai kaip analizuoja klausimą "Iš kur atsirado žmonės?":
Skaityti daugiau...
 
Kapinių šventė Dubingiuose
Trečiadienis, 18 Rugsėjis 2013 18:59
kapu svente dubing2013_mRugsėjo 7 d., šeštadienį, gausus evangelikų reformatų būrys ir jų draugai suvažiavo į Dubingius, į Kapų šventę,  paminėti maldoje ten perlaidotų  aštuonių LDK didikų Radvilų giminės atstovų: LDK kanclerio, Vilniaus vaivados bei Livonijos vietininko, Liublino unijos priešininko, faktiškai nevainikuoto Lietuvos karaliaus Mikalojaus Radvilos Juodojo, jo žmonos Elžbietos Šidlovieckos-Radvilienės, LDK kanclerio, Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono Mikalojaus Radvilos Rudojo, jo sūnaus Mikalojaus Radvilos, Mikalojaus Radvilos žmonos Elenos Hlebovičaitės, Mikalojaus Radvilos (M. R. Rudojo vaikaičio), Jonušo VI Radvilos (rokošininko - maišininko) ir Anos Sobkovnos (Kristupo Radvilos Perkūno pirmosios žmonos) bei kitų tame kalnelyje atgulusių amžinam poilsiui reformatų.
Skaityti daugiau...
 
Brastos Biblijai ir Heidelbergo Katekizmui - 450 metų!
Pirmadienis, 16 Rugsėjis 2013 21:46

Brastos Biblija          http://www.mab.lt/lt/naujienos/1011Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia 2013.09.18- 22 mini Brastos Biblijos išleidimo 450-metį. Lietuvos didikas, protestantas Radvila Juodasis, ėjęs Vilniaus vaivados ir LDK kanclerio pareigas, 1563 metais savo lėšomis Breste išleido pirmąją pilną Bibliją lenkų kalba.

Šis įvykis pažymėjo inovatyvias naujoves valstybės raidoje, o pati Brastos (Bresto) Biblija tapo kaimynines tautas - lietuvius, lenkus, baltarusius - ne atskiriančiu, bet vienijančiu civilizaciniu simboliu.

Pasaulio evangelikai reformatai šiais metais mini ir tikėjimo išpažinimo - Heidelbergo katekizmo 450-metį. Žymus teologinis veikalas ir šiandien neprarado savo reikšmės, nes iškėlė naują požiūrį - kristocentrizmas, kaip krikščionybės uždavinys, turi būti dialektiškai siekiamas per giliai suvokiamą antropocentrizmą.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 3 iš 36