Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Budime maldoje
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje." (Ef 4,15)

Vienybės procesas, arba bažnytinė konsolidacija PDF  Array Spausdinti Array
Vienybės procesas,
arba
bažnytinė konsolidacija Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje
(Pagrindinių įvykių pristatymas)

Įžanga
Bažnyčios vienybės pagrindas yra Evangelinis krikščionių tikėjimas bei bažnytinės santvarkos tradicija. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje nėra skilimo teologinių doktrinų pagrindu ir šiuo atžvilgiu Bažnyčia yra vieninga. Bažnyčioje gali būti skirtingų nuomonių doktrinos klausimais, bet jos nėra ir negali būti bažnytinio susiskaldymo priežastis. Bažnyčios santvarka yra grindžiama bažnytine teise. Bažnytinė teisė skiriasi nuo pasaulietinės tuo, kad ji iš esmės grindžiama Dievo Žodžio mokymu bei mokymo vykdymu arba tikėjimo praktika - tradicija. Tradicija šia prasme suvokiama tik kaip rašytinė ir yra konkrečiai išreikšta Bažnyčios agendose, išpažinimo raštuose ir Sinodų aktuose. Lietuvos evangelikai reformatai vadovaujasi reformatų kanonine teise. Kanonais buvo įtvirtinami Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo bažnytinės teisės aktai, kaip tai yra geras pavyzdys: Kanonas V-1929 Apie Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios Įstatus. Interpretuojant bažnytinės teisės aktus yra naudojamasi precedento principu, tačiau teisinio akto galutinė interpretacija yra grindžiama Dievo Žodžio mokymu. Leidžiant bažnytinės teisės aktus, galutinė interpretacija yra grindžiama Dievo Žodžio mokymu.

Skaityti daugiau...
 
Lietuvos ev. reformatų gen. superintendento kun.T. Šerno informacija
wcrc_1
Birželio 24-osios vakaro įvykiai prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios sukėlė atgarsį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Privačios saugos tarnybos veiksmai, t.y. bandymas uždaryti ir užantspauduoti Biržų evangelikų reformatų bažnyčios duris, vykstant svarbiausiam evangelikų reformatų metiniam įvykiui - Sinodui, sukėlė nemenką atgarsį ir užsienyje. Tai suprantama, nes „draudžiamųjų" sąraše buvo ne tik vietos parapijiečiai, Sinodo delegatai iš kitų šalies miestų, bet ir užsienio svečiai. Svečių nerimas negali rimti jau vien dėl to, kad apsaugos automobilis jau dvi savaites „budi" , nors ir atokiau nuo bažnyčios, ties jos šventoriaus kampu.

Skaityti daugiau...
 
Įvykiai Biržuose. Video
Pirmadienis, 11 Liepa 2011 03:42

Įvykiai Biržuose. Biržų televizijos "RYGVEDA" video:

selonija-baneris-120x602011-06-28

selonija-baneris-120x602011-06-30

selonija-baneris-120x602011-07-05

selonija-baneris-120x602011-07-07

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 8