Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kleboniją remontui ruošia savanoriai
Freitag, den 12. August 2011 um 17:30 Uhr
There are no translations available.

siaures_rytai_logo

 

Lietuvaičiai kartu su talkininkais iš užsienio Nemunėlio Radviliškio klebonijos patalpas ruošia dažymui.

Nemunėlio Radviliškyje jau kelias dienas veikia tarptautinė savanoriško darbo stovykla. Ji truks dvi savaites. Stovykloje dalyvauja jaunimas iš Belgijos, Olandijos, Vokietijos ir Lietuvos. Daugelis atvykusiųjų yra evangelikų reformatų bendruomenės nariai. Su jais darbuojasi katalikų tikybos mokytoja iš Vokietijos, priklausanti savanoriško darbo organizacijai. Dauguma užsieniečių - architektūrą ir muziką studijuojantys žmonės.

Du broliai dvyniai iš Belgijos moka ne tik dirbti, bet ir linksmai bei nuotaikingai pasakoti apie savo šalį.

Vienuolika lietuvaičių ir dešimt užsieniečių nuo 16 iki 39 metų susirinko ne pramogauti, o rimtai dirbti.

Mokomi patyrusio biržiečio meistro Laimio Kubiliaus, jauni žmonės atlieka paruošiamuosius remonto darbus Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų parapijos namuose.

Čia planuojama ateityje įrengti parapijos raštinę, butą dvasininkui, bažnyčios jaunimo centrą bei salę susirinkimams ir parapijos reikmėms. Keli kambariai bus įrengti bažnytinei veiklai.

Šis buvęs senosios mokyklos pastatas nebuvo remontuotas jau daugelį metų. Pastatus grąžinus bendruomenei, buvo iškeldinti butuose gyvenę žmonės.

Stovyklautojai valo senus dažus, tinkuoja ir šlifuoja sienas, atlieka kitus paruošiamuosius darbus.
Tikimasi, kad bent dalis šio pastato bus parengta eksploatacijai dar šiais metais.

Laisvalaikio savanoriai turi nedaug. Du žmonės nuolat gamina valgį. Šeštą valandą vakaro visi baigia darbą, išsimaudo. Likusį laiką poilsiauja, norintys žaidžia tinklinį.

Pasak stovyklos vadovės, kunigės Sigitos Švambarienės, Biržai šį mėnesį šalyje paskelbti kaip viena iš trijų savanoriškos veiklos sostinių. Šis projektas - vienas užregistruotų savanorystės projekte.

Savanoriai į Lietuvą atvyko ne tik dirbti, bet ir pažinti mūsų šalį, miestą, kultūrą ir žmones. Todėl savaitgalį jiems bus surengta ekskursija pagal pasirinktą maršrutą.

Jurgita Vitkauskienė