Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pirmoji 2012 metų Kapų šventė Vilniuje
Pirmadienis, 23 Balandis 2012 15:31

Kapų šventės yra savitas, tik Pabaltijo kraštų liuteronams, reformatams būdingas reiškinys. Kitų šalių protestantai tokios tradicijos neturi, kolektyviai nelanko artimųjų kapų. Mes - tiek liuteronai, tiek reformatai, ypatingai Biržų krašte, išsaugojome tradiciją vasarą susikviesti plačią giminę ir kartu pabūti, pasimelsti protėvių kapinėse. Vilniuje jau keleri metai taip pat atgaivinama Kapinių švenčių tradiciją.

Balandžio 21 d., šeštadienio saulėtą priešpietį, vilniečiai susirinko bendrai maldai Sudervės kapinėse ir paminėjo išėjusius Amžinybėn savo artimuosius. Kaip ir Biržų krašte, pagerbti Tėvų atminimo atvyko ne tik vietiniai - Vilniuje gyvenantys, bet ir panevėžiečiai Mizarai.

Sustojusį šalia seserų Krisiukėnaičių ir jų artimųjų amžino poilsio vietos reformatų būrelį įdėmiai nužvelgdavo pro šalį su darbo įrankiais ar gėlių daigeliais skubantys Sudervės kapinių lankytojai. Nėra įprasta vilniečiams, kai su kunigu meldžiamasi, giedama, pritariant vargonėliams, ne laidotuvių dieną. Kol kas ir vilniečiai - liuteronai nepalaiko mūsų, nors būtent iš jų ir yra atėjusi ši graži Mirusiųjų pagerbimo tradicija ne rudenį - per Vėlines, o vasarą, pavasarį, kai bunda gamta ir norisi prisiliesti prie protėvių atminimo.

Kita kapinių šventė Vilniuje vyks: Rokantiškių kapinėse birželio 16 d. pradžia 12:00 val.

D.Gudliauskienė

sud_k_18m sud_k_19m sud_k_22m sud_k_23m sud_k_24m sud_k_26m

InfoRef.lt