Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kapinių šventė Šilaičiuose
Freitag, den 03. August 2012 um 14:08 Uhr
There are no translations available.

2012m. liepos 22d. po pamaldų vykome į Šilaičių kapines, kuriose palaidotas ne vienas mums brangus žmogus.

Diena buvo puiki, nors tamsūs debesys grūmojo prapliupti lietumi, bet, ačiū Dievui, nelijo ir viskas praėjo sklandžiai. Pamaldas laikė parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius, vargonavo Žygintas Anilionis. Žmonių susirinko gausiau negu kitais kartais, nes tuo pačiu metu buvo pagerbta buvusi aktyvi mūsų parapijietė, gyvenusi Velžyje, mirusi prieš metus, Aldona Devenytė - Šidlauskienė. Mirus vyrui, paskutinius keletą metų gyveno Kaune, bet palaidota šalia vyro Šilaičiuose, todėl nemažas būrys giminaičių, atvykusių iš Kauno ir iš Velžio, papildė mūsų gretas.

Maldoje prisiminėme savo artimuosius, išklausėme šiltus ir nuoširdžius kunigo žodžius, giedojome giesmes. Nė kiek neprailgo pamaldos, kurios tęsėsi apie pusantros valandos.

Aplankę artimųjų kapus, pabendravę su svečiais, skirstėmės su viltimi, kad vėl susitiksime kitais metais Kapinių švenčių pamaldose.

Sigita Audickienė