Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Švobiškio ev. ref. parapija (atnaujinta info 2014 03 16)
There are no translations available.

Švobiškio ev. ref. bažnyčiaŠvobiškio ev. ref. parapija, Švobiškio kaimas, Pasvalio r.

Pamaldos:

Balandis 21 d., Antroji Velykų Diena - 11 val. pamaldų pradžia. Pamaldos su Viešpaties Vakariene

 

 

Parapijos vyresnieji (seniūnų valdyba): Parapijos sesijos (2013 m. vasario 16 ) metu buvo išrinkta naujai (2013-2018 m.) kadencijai Švobiškio ev. ref. parapijos Valdyba. Pirmame savo posėdyje (2013 II 16) valdyba pasiskirstė pareigomis: valdybos pirmininkas  Pranas Rauktys (mob.: +370 614 51123), pirmininko pavaduotoja Odeta Rapkevičienė, iždininkė Aldona Sabienė, valdybos narė (seniūnė)  Vilma Čabienė ir parapijos administratorius kun. kun. Rimas Mikalauskas  (mob.: +370 686 66383)

Parapijos sesijoje, 2013 m. vasario 16 dieną,  buvo taip pat išrinkti delegatai nuo Švobišlio ev. ref. prapijos į Lietuvos ev.ref. Sinodo neeilinį suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje ir eilinį suviavimą Biržuose 2013 metų Joninių metu : delegate Odeta Rapkevičienė ir kand. delegate Vida Arlauskienė.

Švobiškio evangelikų reformatų parapijos istorija išsamiai aprašyta žurnale "Žiemgala" 2002/2,  Kazys Misius, Švobiškis žr.: http://www.ziemgala.lt/z/2002_02_00.html