Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dalyvavęs lietuviškoje visuomeninėje veikloje
Dienstag, den 20. November 2012 um 07:42 Uhr
There are no translations available.

siaures_rytu_logo

Klaipėdos žemės banko direktoriui Petrui Šernui - 115.

petras_sernas1897 metų lapkričio 6-ąją Brigiškių kaime evangelikų reformatų Jokūbo Šerno ir Elžbietos Puodžiūnaitės - Šernienės šeimoje gimė sūnus Petras, būsimasis ekonomistas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius. Pradžios mokslus išėjo Medeikių mokykloje, vėliau mokėsi aukštesniojoje Biržų keturklasėje mokykloje.

I pasaulinio karo metais Voroneže mokėsi komercinėje gimnazijoje. Grįžęs 1918 m. į Lietuvą, P. Šernas Lietuvos kariuomenėje ketverius metus tarnavo karo valdininku. Po kariuomenės kibo į mokslus ir Vokietijoje, Berlyno universitete, 1922 - 1925 m. studijavo komerciją.

Grįžęs iš mokslų Vokietijoje, buvo paskirtas dirbti Žemės banko Kauno skyriuje. 1927 m. Klaipėdoje įsteigus Žemės banko skyrių, buvo paskirtas jo direktoriumi ir dirbo ilgą laiką, iki 1939 metų, kol Klaipėdą užėmė Vokietija.

Vadovaujant P. Šernui, Žemės bankas tapo didžiausiu Klaipėdos krašte, aktyviai dalyvavo visuomeninių ir privačių namų statybose. Pats P. Šernas aktyviai dalyvavo lietuviškoje visuomeninėje veikloje, buvo ilgametis Visuomenės sąjungos Lietuvos pajūriui atstatyti bei sustiprinti draugijos vadovybės narys.

Jis priklausė ir Statybos bendrovės valdybai, kuri įrengė Šventosios žvejų uostą.

P. Šernas Klaipėdoje ėmėsi ir pedagoginės veiklos, Prekybos institute dėstė ekonomikos mokslus. Pajūryje jis surado ir asmeninę laimę. 1927 m. vedęs Eriką Trumpjonytę, susilaukė gausaus vaikų būrio - 1929 m. gimė sūnus Gytis, 1930 m. - dukra Aldona Švarcienė, 1932 m. - dukra Irena Meiklijohn, 1938 m. - sūnus Valentinas.

Klaipėdą užėmus vokiečiams ir prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, P. Šernas su šeima buvo ištremtas iš Klaipėdos į Karaliaučių, vėliau - į Drezdeną. Po karo visa šeima atsidūrė Vakarų Vokietijoje, Didžiosios Britanijos zonoje, Gross Hesepes tremtinių stovykloje.

1949 metų pavasarį visa Šernų šeima susirinko Kanadoje, Toronte. P. Šernas aktyviai ėmėsi veiklos, kartu su kitais įkūrė kredito kooperatyvą „Parama", vėliau daugiau kaip 10 metų buvo jo vedėjas.

Aktyviai jis dalyvavo ir bažnytinėje veikloje, buvo vienas iš Toronto lietuvių evangelikų reformatų parapijos steigėjų, būdamas kuratorius, dalyvaudavo bažnyčios Sinoduose.

Mirė mūsų kraštietis, ekonomistas, bankininkas Petras Šernas 1988 metų gegužės 11-ąją. Palaidotas lietuvių kapinėse Anapilyje, Mississauga mieste, Kanadoje.

Nuotraukoje: Klaipėdos žemės banko direktorius Petras Šernas su vaikais - Irena (sėdi tėvui ant kelių), Gyčiu ir Aldona 1935 m.

Antanas Seibutis, Biržų krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas