Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Antrojo Gavėnios sekmadienio pamaldos Vilniaus bažnyčioje
Monday, 25 February 2013 12:11

vln_rimas_bar_mSekmadienio pamaldos vasario 24-ąją Vilniaus ev. reformatų parapijai buvo neeilinės: pamokslauti pirmą kartą atgautoje bažnyčioje atvyko vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas iš Biržų. Pamaldose taip pat apsilankė ir vilniečius sveikino svečias iš Vokietijos - Lipės krašto reformatų Bažnyčios kunigas Miroslavas Danyš, vasario 20 d. tarptautinėje konferencijoje „Vydūnas ir vokiečių kultūra", surengtoje Vydūno draugijos ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, skaitė pranešimą „Vydūnas Lipės krašto Bažnyčios šaltiniuose".

Kun.M.Danyš prisiminė, kad pirmą kartą Vilniuje ir šioje bažnyčioje lankėsi 1991 metais, tiksliau lankėsi pastate, kuris dar nebuvo išsivadavęs iš kino teatro rūbų: langai buvo uždengti skydais, Dievo stalo vietoje - paprastas stalas, apsuptas nuo lubų nuleistų juodų užuolaidų - kulisų, vietoj suolų - kino teatro kėdės. Mieste važinėjo karinė technika, bet Aukščiausiosios Tarybos pastatą, apsuptą barikadų, jau saugojo Lietuvos policija.

M.Danyš per pastaruosius dvidešimties metų ne kartą lankėsi mūsų valstybėje, dalyvavo Lietuvos reformatų Bažnyčios sinodų darbe, padėjo spręsti teisines problemas.

vln_rim_visi_mPamaldas laikęs kun.Rimas Mikalauskas pasidžiaugė, kad vėl gali būti su savo pirmąja parapija, į kurią atėjo dar studentaudamas iš karto po jos atsikūrimo. Prisiminė ir lygiai prieš dvidešimt vienerius metus ir vieną dieną čia laikytas pirmas pamaldas. Tada jį, dar Vilniaus universiteto studentą, pavaduojant kunigą atlaikiusiam pirmas pamaldas, pasveikino Elžbieta Tunkūnienė, dovanodama gėles, po pamaldų nuo Dievo Stalo. Vasario 24-ąją senjorų vardu kun.Rimą sveikino kurt. Renata Bareikienė - dukra jau Anapilin iškeliavusios Elžbietos Tunkūnienės prieš daugiau kaip dvidešimt metų drauge su kitais parapijos senjorais išlydėjusios kun. Rimą mokytis į Varšuvą, linkėdami jam grįžti diplomuotu teologu kunigystei.

Pasibaigus pamaldoms vilniečiai tradiciškai nusifotografavo prie Dievo stalo.

Aurelijos Arlauskienės nuotraukos.

„V.r.ž."inf.