Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sinodo kuratorių kolegija

Įvadas (atnaujinta 2013 03 25)

Sinodo kuratoriai - dvasininkai ir pasauliečiai yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausiosios vadovybės - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nariai. Lygiomis dalimis (5:5) dvasininkai ir pasauliečiai, pačių išrinkti į Kuratorių kolegiją, sprendžiamuoju balsu Sinode priima bažnytinės teisės aktus. Likusieji, nepatetę į Kuratorių kolegiją, Sinode privalo dalyvauti pasisakymo teise, įskaitant uždarus Sinodo posėdžius, gali pasisakymo teise dalyvauti Konsistorijos posėdžiuose, sprendžiamojo balso teise dalyvauja vietinio surinkimo (kuriam priklauso) valdymo institucijose,  gauti visą su Bažnyčia susijusią informaciją. Tik iš Konsistorijos narių pasauliečių yra renkamas Konsistorijos prezidentas. Vice-prezidentas - pagal pareigas (ex officio) generalinis superintendentas, jam atsisakius - renkamas iš kitų dvasininkų Sinodo kuratorių.

Kuratorių kolegija:

1. Donatas Balčiauskas (Vilnius)

2. Dr. Renata Bareikienė (Vilnius)

3. Elzė Dagienė (Biržai)

4. Valerija Kubiliūnienė (Nem. Radviliškis, Biržų r.)

5. Palmyra Krikščikienė (Biržai)

6. kun. Tomas Šernas (Vilnius)

7. kun. Rimas Mikalauskas (Biržai)

8. kun. Raimondas Stankevičius (Vilnius)

9. kun. Tomas Sakas (Klaipėda)

10. kun. Sigita Švambarienė (Biržai)

Kolegijos nariams negalint dalyvauti Sinodo suvažiavime, juos pakeičia Kurarorių kolegijos kandidatai:

1. Vytautas Variakojis (Biržai)

2. Algimantas Dagys (Kėdainiai)

3. Kun. Romas Pukys (Šiauliai)

4. Kun. dr. Kęstutis Daugirdas (Mainz, Vokietija)