Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija sveikina naujai išrinktą Popiežių
Penktadienis, 15 Kovas 2013 21:36
wcrc_1
Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija
Spaudos pareiškimas
2013 kovo 14

Pasaulinė reformatų organizacija sveikina naująjį Popiežių džiaugdamasi, kad jis yra kuklus žmogus, atsidavęs socialiniam teisingumui

Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos (PRBU) laiške Popiežiui Pranciškui siunčiami sveikinimai ir pagyrimai jo pasiryžimui spręsti socialinio teisingumo klausimus.

„Esame sujaudinti Jūsų kuklumo",- sakoma laiške, kurį pasirašė PRBU generalinis sekretorius Dr. Setri Nyomi. „Vardas, kurį Jūs pasirinkote, yra ženklas mums, kad Jums bus svarbu sunki skurdžiai gyvenančių žmonių padėtis ir teisingumas visų žmonių atžvilgiu".

Laiškas buvo parašytas vakar vakare iš karto po to, kai buvo paskelbta, kad Buenos Aires arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio (76) buvo išrinktas Popiežiumi kardinolų konklavoje Siksto koplyčioje Vatikane. Popiežius Pranciškus yra pirmasis Popiežius jėzuitas ir pirmasis Popiežius iš Amerikos žemyno.

„Šiandienos pasauliui nepaprastai reikalingas patikimas vadovavimas, kuris mestų iššūkį mirties jėgoms, kurių apraiškos yra neteisingumas globalinėje ekonomikoje, žmogaus nesiskaitymas su aplinka, militarizmas ir smurtas",- rašo Dr. Setri Nyomi. „Mes tikime, kad Jūsų vadovavimas prisidės prie pasaulio pakeitimo".

Būdamas Buenos Aires arkivyskupu, naujasis Popiežius buvo žinomas kaip skurdžiai gyvenančių žmonių bei ekonominio teisingumo gynėjas. Nors ir laikomas konservatoriumi seksualiniais klausimais, pvz. kontraceptinių priemonių vartojimo bei homoseksualų santuokų, Vatikano apžvalgininkai pastebi, kad laikui bėgant Popiežius atsiskleidė kaip žmogaus teisių gynėjas. Sakoma, kad jis yra arti žmonių ir gyvena paprastą gyvenimą, naudojasi viešuoju transportu ir pats gamina valgį.

Popiežius yra pirmasis pasirinkęs Pranciškaus vardą. Jo vardo pasirinkimas yra įvairiai interpretuojamas. Pasak Vatikano komentatorių šis pasirinkimas yra duoklė XVI a. Jėzuitų ordino įkūrėjui misionieriui Pranciškui Ksaverui arba didžiulė pagarba Šv. Pranciškaus kuklumui.

PRBU veda dialogą su Romos katalikų bažnyčia per savo teologijos ir bendrystės biurą. Diskusijos pagrindas yra teologiniai klausimai, pvz. Krikšto ir Komunijos sakramentai. Tikimasi, kad dialogas tęsis ir po naujojo Popiežiaus išrinkimo.

Laiške, parašytame savo namuose Pietų Afrikoje, PRBU prezidentas Dr.Jerry Pillay teigia: „Mes džiaugiamės, kad išrinktas Popiežius yra pirmasis Popiežius iš Pietų Amerikos, kur yra daugiau nei 40% visų Romos katalikų bažnyčios narių. PRBU labai daug dėmesio skiria krikščionių vienybei, misijai ir teisingumui ir mes mielai priimsime tolesnes iniciatyvias dirbti kartu šiose srityse kad pasaulis būtų kitoks.

Dr. Jerry Pillay baigia savo laišką sakydamas, kad PRBU melsis už naująjį Popiežių jam pradėjus savo tarnystę.

Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos laiškas

Gerbiamas Popiežiau Pranciškau,

Mes sveikiname Jus dėkodami Dievui už Jūsų išrinkimą Romos vyskupu ir Romos katalikų bažnyčios galva.  Šį vakarą mes džiaugsmingai priėmėme šią žinią apie Jūsų išrinkimą.  Sveikindami Jus mes taip norime Jus patikinti, kad ir toliau melsimės, kai Jūs pradėsite šią pagrindinę savo tarnystės misiją Viešpaties vynuogyne.

Jūs esate pirmasis Popiežius iš Lotynų Amerikos, o tai reiškia Katalikų bažnyčios įtakos pripažinimą visame pasaulyje. Mes esame sujaudinti Jūsų kuklumo. Vardas, kurį Jūs pasirinkote, yra ženklas mums, kad Jums bus svarbu sunki skurdžiai gyvenančių žmonių padėtis ir teisingumas visų žmonių atžvilgiu.

Šiandienos pasauliui nepaprastai reikalingas patikimas vadovavimas, kuris mestų iššūkį mirties jėgoms, kurių apraiškos yra neteisingumas globalinėje ekonomikoje, žmogaus nesiskaitymas su aplinka, militarizmas ir smurtas, ypač prieš moteris ir vaikus, kuris, deja, kartais pasireiškia net bažnyčioje. Mes tikime, kad Jūsų vadovavimas prisidės prie pasaulio pakeitimo.

 

Per pastaruosius 42 metus Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija ir Romos katalikų bažnyčia diskutuoja apie Kristaus buvimą bažnyčioje ir pasaulyje, apie mūsų bendrą bažnyčios suvokimą, bažnyčios kaip visų liudijimo Dievo karalystei bendrystės, apie nuodėmių atpirkimą bei sakramentus. Mes viliamės, kad ateityje Jūsų vadovaujama Romos katalikų bažnyčia ir reformatų bažnyčios skins šio dialogo dvasinius vaisius, kurie taip pat padės pagyti nuo blogų prisiminimų.

Norėtume, kad Romos katalikų bažnyčia suaktyvintų savo ekumeninę veiklą, kad Jūsų kadencija būtų atsidavimo bažnyčios vienybei era. Norime patirti, kaip mūsų bažnyčios priima krikščioniškos vienybės dovaną, kurią dovanoja Viešpats. Mūsų Prezidento kun. Dr. Jerry Pillay, viceprezidentų, vykdomojo komiteto, darbuotojų bei visos Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos šeimos vardu mes sveikiname Jus.  Kaip ženklas mūsų maldos bus kartu su Jumis, kai Jūs užsidėsite Popiežiaus mantiją. Pasaulinė reformuotų bažnyčių unijos vardu lauksime tinkamo laiko aplankyti Jus Vatikane, pasveikinti Jus asmeniškai ir aptarti mūsų bendradarbiavimą ateityje.

Meldžiame, kad Jūs ir visa Romos katalikų bažnyčia patirtų ypatingą Dievo palaimą Jūsų pontifikato metu.

Nuoširdžiai Jūsų
Setri Nyomi
PRBU Generalinis Sekretorius