Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Gasiūnaitė - Demčenko Gitana
There are no translations available.

Gitana Gasiūnaitė - Demčenko

1994 m. Biržų "Aušros" vid. mokykla.

2002 m. praktinės teologijos magistro laipsnis (M.A.T.S.), Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, JAV.

2003 m. evangeliškos teologijos magistro laipsnis (Mgr.), Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta, Praha, Čekija.

Nuo 2003 m. Lietuvos evangelikų reformatų (Bažnyčia - Unitas Lituaniae Sinodas) diakonė.

Nuo 2003 m. Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos "Radvila" narė

Pedagoginė anglų kalbos ir ev. ref. tikybos mokytojos patirtis Biržų vid. mokyklose bei vasaros Lietuvos ev. ref. (Bažnyčia-Unitas Lithuaniae Sinodas) vaikų ir jaunimo stovyklose.