Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Šeštadienį paaiškės, kas vadovaus Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai
Penktadienis, 22 Kovas 2013 22:50

Šeštadienį Vilniuje įvyks neeilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, skirtas naujiems Bažnyčios vadovams išrinkti. Sinodas šaukiamas dėl netikėtos Konsistorijos prezidento, Sinodo kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno netekties. Taip pat susitikime tikimasi išspręsti ir įsisenėjusias evangelikų reformatų bendruomenės problemas - nauja Bažnyčios vadovybė padės sutelkti negandų išvargintus tikinčiuosius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos (anksčiau vadintos Sinodo Kolegija) posėdyje dar vasarį nuspręsta sušaukti neeilinį aukščiausios Bažnyčios institucijos - Sinodo suvažiavimą, kurio metu būtų išrinktas ne tik naujas Konsistorijos vadovas, bet ir kiti Bažnyčios atsakingi asmenys.

„Sinodo susirinkime dalyvauti ir naująją Konsistoriją rinkti buvo pakviesti visų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų atstovai - taip siekiame užtikrinti, kad demokratiniu keliu išrinkta Konsistorija atstovautų visą šalies evangelikų reformatų religinę bendruomenę, neleisdama jos skaldyti kieno nors gobšumui ar užgaidoms", - sakė kadenciją baigiantis Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenės generalinis superintendentas Tomas Šernas.

Neeilinis Sinodo susirinkimas vyks Vilniuje, Pylimo gatvėje esančiuose Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenės maldos namuose.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Lietuvoje veikia nuo XVI amžiaus, o šiuo metu vadovaujasi dar iki 1940 m. bažnyčios priimtais kanonais. Remiantis jais, aukščiausia bažnyčios institucija - Sinodas, o bažnyčios turtą tvarko bei administracines funkcijas atlieka iš Sinodo narių renkama Konsistorija (Sinodo Kolegija).

Lietuvos evangelikų reformatų religinė bendruomenė - viena ir nedaloma, todėl tikimasi, jog naujoji, visiems šalies evangelikams reformatams atstovausianti Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija sugrąžins vienybę į bendruomenę.

Pagal bažnyčios kanoninę teisę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią sudaro parapijos, kurios yra bendruomenės su konkrečiais jos nariais. Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigta ir veikia 14 evangelikų reformatų parapijų. Visi juridinių asmenų registre esantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra tradicinė religinė bendrija ir kurie savo pavadinime turi žodžių junginį "evangelikų reformatų", priklauso šiai religinei bendruomenei.

Bernardinai.lt