Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Sekminių pamaldos ir Auksinės sutuoktuvės Panevėžyje
Wednesday, 22 May 2013 18:44
There are no translations available.

pan_sekm_2013_m

Karštą Sekminių vidurdienį į bažnyčią rinkosi parapijos aktyvas. Pirmiausia Sekminių simbolį - berželius atvežė Donatas Skiauteris, po to moterys atskubėjo, nešinos tulpių, bijūnų, pakalnučių, rožių žiedais. Papuošę bažnyčią, choristai pakartojo giesmes ir laukėme parapijos administratoriaus kunigo Raimondo Stankevičiaus, kuris po iškilmių Vilniuje skubėjo į Panevėžį. Su gėlėmis į bažnyčią atskubėjo Auksinių sutuoktuvių kaltininkai - Olga ir Ginutis Šernai su vaikais, anūkais ir giminaičiais bei kiti parapijiečiai.

Parapijos chorui aliekant giesmę „Balti žiedai", į presbiteriją atėjo kunigas R.Stankevičius kartu su Jubiliatais.  Po Dievo žodžio skaitinių ir kunigo pasakytos nuoširdžios ir pamokančios Sekminių šventei skirtos homilijos, kiti kunigo žodžiai buvo skirti Auksinių sutuoktuvių jauniesiems: tai ir Dievo žodžio priminimas, jaunųjų priesaikos, duotos prieš penkiasdešimtmetį patvirtinimas Dievui ir visus dalyvaujantiems pamaldose liudijant, žiedų sumainymas ir kunigo palaiminimas ir pasveikinimas.

Parapijiečių vardu sutuoktuvininkus sveikino P.Griciūnienė ir P.R.Puodžiūnas, o parapijos choras pagiedojo „Sveikiname Jus širdingai". Šios giesmės metu Jubiliatus sveikino sūnus, marčios, anūkai ir kiti svečiai.

Po sutuoktuvių  vyko Viešpaties Vakarienės sakramentas.

Visoms pamaldoms atitinkamą nuotaiką kūrė parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Ž.Anilionio, o širdys kartojo maldos žodžius, kur nėra nei didelio, nei mažo, o kalbama ne žodžiais o Meilės darbais.

Po pamaldų dauguma parapijiečių su kunigu R.Stankevičiumi, auksinių sutuoktuvių dalyviais ir jų svečiais sustojome nuotraukai prie bažnyčios.

S. Audickienė ir P. Griciūnienė