Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
PANEVĖŽYS - AUKŠTAITIJOS SOSTINĖ
Sunday, 23 November 2008 20:42
There are no translations available.

REFORMACIJOS IŠTAKOS PANEVĖŽIO KRAŠTE

medvaikai panpriebaz mPrisidėdami prie Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos vykdomo projekto „Ar galėtume užtikrinti ateitį, jei neturėtume praeities", Panevėžio ev. ref. parapijos valdyba į svečius pasikvietė Biržų raj. Medeikių vaikų globos namų „Vaiko užuovėja" auklėtinius ir šių namų direktorę Daivą Janonienę. Ši parapijos ir vaikų namų auklėtinių draugystė tęsiasi jau antrus metus. Pernai tuo pačiu metu medeikiečiai lankėsi pas mus, o prieš Šv. Kalėdas parapijiečiai nuvyko į Medeikius su Kalėdinėmis dovanomis. Buvome šiltai sutikti, klausėmės giesmių, kurias atliko šių vaikų globos namų auklėtiniai. Žaidėme įvairius žaidimus, žiūrėjome video medžiagą iš vaikų gyvenimo. Tada patikinome, kad ne kartą bendroje maldoje subėgs mūsų mintys ir keliai.

Šie vaikai ypač nori bendrauti, nori dėmesio. Jie noriai atsiveria, žingeidūs, diskutuoja, džiaugiasi dėl niekučių.
Šiais metais vaikai kartu su direktore D. Janoniene dalyvavo pamaldose, kurias laikė kunigas Tomas Šernas. Daug dėmesio pamoksle jis skyrė vaikams. Vaikai mielai giedojo giesmes su parapijiečiais. Arbatos valandėlės metu kalbėjomės apie Panevėžį, jo istoriją, apie XVI a Naujamiestyje veikusią ev. ref. bažnyčią. Pristatėme lankytinas istorines vietas Panevėžyje ir rajone. Vaikams ypač norėjosi likusį laisvą laiką praleisti „Babilono" Ledo arenoje. Kai kurie nė karto nėra buvę Ledo arenoje.
Parapijos pirmininko P. Puodžiūno, parapijos senjorės I. Atkočiūnienės ir valdybos narės P. Griciūnienės lydimi, medeikiečiai nuvyko į Ledo areną. Valanda ant ledo prabėgo greitai. Puiki muzika, gera ledo danga, pirmos sėkmės ir nesėkmės čiuožiant.
Laiką Panevėžyje, manau, svečiai praleido turiningai.
Jau vėlus vakaras. Skirstomės. Išlydime mielus vaikučius ir jų direktorę. Spaudžiame rankas...
Iki pasimatymo, iki pasimatymo...
Susitikimo akimirkas užfiksavome nuotraukose.

P.Griciūnienė

medpanbaz t mmedpanbaz mmedvaikai panbaz1 mmedvaikai panbaz m

medvaikai panledas mmedvaikasber1panledas mmedvaikasmer1panledas mmedvaikai pankrok m