Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lichtenšteino kunigaikštystės Evangelikų Bažnyčios delegacija Panevėžyje
Montag, den 24. November 2008 um 14:58 Uhr
There are no translations available.

panbaznycioje 2 m2008 m. lapkričio mėn. 15 dieną Lichtenšteino kunigaikštystės Evangelikų bažnyčios delegacija kartu su Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu kunigu Rimu Mikalausku atvyko į Panevėžį. Susitikimo pradžioje kun. Rimas Mikalauskas pristatė svečius, tai kunigai: dr. Andrė Ritter ir kun. Karin Ritter bei kiti delegacijos nariai: Elizabeth Kiuster ir Fritz Koslowski.
Svečiai apžiūrėjo bažnyčios patalpas, kartu nusifotografavome ir susėdome arbatos valandėlei. Svečius sudomino vedama parapijos kronika, kurioje aprašyti svarbiausi renginiai, gausu nuotraukų, atspindinčių parapijos šventes, išvykas, kitą aktualią veiklą parapijoje.

Parapijos pirmininko pavaduotoja Sigita Audickienė svečiams pristatė susitikime dalyvaujančius parapijiečius: valdybos pirmininką Petrą Puodžiūną, parapijos senjorę Ireną Atkočiūnienę, kurios namuose panbaznycioje mpradėjo veiklą panevėžiečiai, įkurdami parapiją, Lilę Kutraitę - parapijos iždininkę, Ramutę Damanskienę - parapijos revizinės komisijos narę, Vidą Tamonienę - parapijos valdybos narę - naujokę, kuri puikiai įsijungė į parapijos gyvenimą, Palmyrą Griciūnienę pristatė kaip kronikos rašymo sumanytoją ir parapijos įvairių renginių organizatorę bei Sigita prisistatė pati, kaip parapijos pirmininko pavaduotoja. Sigita trumpai pristatė parapijiečių veiklą. Kun. Rimas prisiminė puikiai parapijos valdybai vadovavusią Ireną Kartanienę.
Apie Lichtenšteiną pasakojo kunigė Karin Ritter. Abu kunigai yra vokiečių kilmės, bet 12 metų gyvena Lichtenšteine, kuriame ir yra tik 2 evangelikų reformatų kunigai ir abu yra čia - svečiuose. Kunigaikštystėje yra apie 80 procentų katalikų tikėjimo gyventojų, kiti - protestantai ir musulmonai. Evangelikų liuteronų yra apie 50 žmonių ir jie turi atskirą bažnyčios pastatą, kiti 2000 yra evangelikai (reformatai kartu su jungtinės bei liuteronų tradicijos evangelikais) kurių abu kunigai yra kartu su mumis.Pas juos veikia jungtinė evangelikų liuteronų ir reformatų bažnyčia.pansudovanom m Kunigaikštystės vadovas - kunigaikštis. Valstybinė kalba - vokiečių. Sostinė Vaducas. Ši valstybė yra vakarų Europoje, Reino deš. k. Ribojasi su Šveicarija ir Austrija. Kun. Rimo Mikalausko paklausti, iš kur daugiausia esame kilę mes? Atsakėme, kad dauguma iš Biržų krašto, tik Sigita pasvalietė, nuo Švobiškio.

panprie bazn 1 m

Pasivaišinę lietuvišku šakočiu ir arbata, svečiai išskubėjo į Kėdainius, kur jie vėliau dalyvavo Kėdainių parapijoje vykstančiame renginyje - LERJD „Radvila" ataskaitinėje konferencijoje. Svečiai tą pačią dieną dar aplankė Kauną bei Vilnių.

Prieš išvykstant pasikeitėme suvenyrais ir atminimo dovanėlėmis. Kun. Rimas Mikalauskas palaimino susirinkusius, tolesnį bendradarbiavimą, kelionę ir, šiltai atsisveikinę, išlydėjome svečius į tolimesnę kelionę.
Susitikimo akimirkas užfiksavome nuotraukose. Iki naujų susitikimų.

 

P. Griciūnienė