Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
VIEŠNAGĖ KĖDAINIUOSE
Tuesday, 25 November 2008 15:04
There are no translations available.

priebaznycios_m2008 m. lapkričio mėn. 16 d. pas tikėjimo brolius ir seses Kėdainiuose, Vilniaus ir Kėdainių parapijų kvietimu, išvyko net 15 panevėžiečių. Kelionės tikslas - dalyvauti projekto „Ar galėtume užtikrinti ateitį, jei neturėtume praeities" renginiuose.


Prie Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios mus pasitiko kunigas Raimondas Stankevičius. Į bažnyčią rinkosi vilniečiai, kėdainiečiai, nemažai pažįstamų, draugų, net giminaičių ar bendramokslių. Iki pamaldų pradžios sveikinomės, šnekučiavomės, įsiamžinom nuotraukose.
Pamaldas laikė kun. R. Stankevičius. Jis džiaugėsi, kad Kėdainių senoji bažnyčia seniai nematė tokio gausaus būrio svečių. Tiek susirinkdavo, nebent, Radvilų laikais. Kunigas supažindino su šios dienos renginių programa. Pamaldose giedojo Reformatų choras „Giesmė" ir LERJD „Radvila" ansamblis.pan_bazn_m
Skelbimų laike Vilniaus ev. reformatų parapijos pirmininkė, dr. kurt. Renata Bareikienė visus pakvietė atvykti į Vilnių, į Mokslų akademijos biblioteką gruodžio 17 d. 16 val. Čia vyks knygos „Sinodui 450 metų" pristatymas. Kunigas R. Stankevičius visiems dėkojo už atvykimą. Pakylėtos akimirkos bažnyčioje baigėsi, po to visi sustojome prie bažnyčios bendrai nuotraukai.
Nuvykus į Kėdainių daugiakultūrį centrą, muziejininkė Audronė Pečiulytė pristatė Kėdainių miesto trumpą istoriją. Tai kuo gi svarbūs Kėdainiai? Šis miestas buvo pats škotiškiausias, tai daugiakultūris miestas, kuriame veikė 3 žydų sinagogos, musulmonų minaretas, 2 evangelikų reformatų, 3 katalikų bažnyčios. Kėdainiai išsidėstę Vidurio Lietuvos žemumos centre, ant Nevėžio upės krantų. Tai riba tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos. Miesto istorija skaičiuojama nuo 1372 metų, kai Kėdainių vardas I-ą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose. Ypatingai Kėdainiai suklestėjo Radvilų giminės valdymo laikais.
Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis skaitė paskaitą tema „Kėdainiai - Lietuvos evangelikų reformatų centras XVII - XVIII a." Su didžiuliu susidomėjimu išklausėme Radvilų giminės pastangas išlaikyti ir puoselėti reformacijos idėjas savo dvarų žemėse, įkuriant reformacijos centrus. Saugų prieglobstį čia rado jėzuitų persekiojami Vilniaus kalvinistai, religiniai emigrantai iš Škotijos ir kitų valstybių. 1625 m. Kristupas II Radvila Kėdainiuose įsteigė keturių klasių reformatų mokyklą, parūpino jai turtingą biblioteką. 1641-1650 matematiką šioje mokykloje dėstė žymus gynybinių įtvirtinimų inžinierius Adomas Freitagas, vadovavęs ir Biržų pilies statybai.
pam_mPo paskaitos buvo pateikta nemažai klausimų. Vienas iš jų apie sakyklą, kuri randasi ev. ref. bažnyčioje. Į klausimus atsakė R. Žirgulis. Na, o bažnyčioje esanti sakykla - tai XVII a. Radvilų ir to meto reformatų prabangos viršūnė.
Lektoriui dėkojo kun. Raimondas Stankevičius, Lietuvos Biblijos draugijos direktorius, kuratorius dr. Mykolas Mikalajūnas.
Detaliau su miesto istorija turėjome progos susipažinti apsilankę Kraštotyros muziejuje. Ekskursiją vedė pats muziejaus direktorius. Gėrėjomės turtinga muziejaus ekspozicija. Visus sužavėjo Svirskio kryžiai, prabangūs baldai, miesto maketas.

Iš muziejaus pėsčiomis vaikščiojome po Kėdainių senamiestį. Muziejaus direktorius plačiai papasakojo apie XVI - XVII a. susiformavusią miesto dalį, Didžiosios rinkos aikštę, Rotušę, škotų pirklių namą, ev. ref. bažnyčią su Kristupo ir Jonušo Radvilų bei jų giminaičių sarkofagais. Ekskursiją užbaigėme prie Jonušo Radvilos paminklo. Padėkoję muziejaus direktoriui R. Žirguliui už puikią ekskursiją po muziejų ir miestą, sustojome nuotraukai prisiminimui. Visiems renginys paliko gilų įspūdį. Suvokėme, kad Kėdainiai vienas iš nedaugelio mūsų miestų, galinčių pasididžiuoti senamiesčiu kaip urbanistikos paminklu ir giliomis reformacijos ištakomis.
Po visų iškilmių Kėdainiuose keliauninkai išsiruošė namo. Nors dangus kartais nepagailėdavo lietaus, niekas ant jo nepyko, nes tiek daug puikių įspūdžių ir pakili nuotaika lydėjo visus ištisą dieną. Atsisveikinome su renginio organizatoriais, padėkojome už prasmingas susikaupimo, apmąstymų akimirkas, praleistas Kėdainiuose.
Truputį krapnoja lietutis, o mūsų autobusiukas, vairuojamas vairuotojo Arūno suka Panevėžio link. Kelionė nė kiek neprailgo. Daug įspūdžių, prisiminimų. Dar kartą dėkojame organizatoriams už puikų renginį. Iki naujų susitikimų.

P.Griciūnienė