Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konsistorijos tikslinės komisijos
Trečiadienis, 13 Gegužė 2009 22:02
Žemesnės pagal lygį, tačiau konkretų darbą atliekančios - Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos pašauktos komisijos:   

Konsistorijos komisija. Diakonijos teisiniams aktams paruošti. Sudaryta Konsistorijos posėdyje (Nr.3-76, Biržuose). Pirminikas- kun. Tomas Sakas, nariai: adv. Eglė Grucytė , kun. Rimas Mikalauskas. Bažnyčios diakoninei veiklai reikalingi bažnytinės teisės aktai, kurie reglamentuotų bažnyčios diakonijos įstaigų veiklą, taranutojų pareigas, išlaikymą ir pašaukimą. komisijos užduotis paruošti projektą iki 2011 m. eilinio Sinodo suvažiavimo Biržuose.

Projektas buvo paruoštas, pristatytas Konsistorijai ir priimtas laikinai veikti. Komisija darbą atliko.

Konsistorijos komisija. Antrojo šveicariškojo išpažinimo lietuvių kalba išspausdinimui redakcinė komisija. Patvirtinta Konsistorijos posėdyje Nr.3-76, Biržuose. Pirmininkas - krt. dr. Mykolas Mikalajūnas; nariai - kun. dr. Kęstutis Daugirdas, kun. Rimas Mikalauskas, krt. dr. Arūnas Baublys, Holger Lahayne. Komisija atsakinga už vienos svarbiausio evangelikų reformatų išpažinimo knygos lietuvišką vertimą, jo paruošimą spaudai ir išleidimą. Numatoma komisijos darbo pabaiga: 2011 m. balandis.

Komisija darbą atliko, Antasis šveicariškasis išpažinimas buvo išspausdintas bei 2012 metų pirmoje pusėje pristatytas parapijiečiams ir visuomenei Biržuose, Panevėžyje, Kėdainiuose, Kaune ir Vilniuje.