Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kai Žodis virsta Giesme
Pirmadienis, 01 Birželis 2009 12:48

Nėra gražesnės šventės už tą, kurioje tarsi į grigališką unisoną susilieja keli dvasingi dalykai - šnekina, gilina, turtina vienas kitą: Gyvojo Dievo Žodis ir bažnytinė muzika, Šventraščio mintys bei Krikšto ir Viešpaties Vakarienės sakramentai - atgaiva mūsų sielai ir širdžiai!

Kaip tik tokiomis dvasiškomis dovanomis praturtintos Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimo ir bažnyčios gimtadienio šventė, sodriai skambėjo Vilniuje. Nuostabi ir viltinga diena, kai po pasaulį ėmė sklisti Geroji Naujiena.

 

Tą vasariškai karštą Sekminių sekmadienį Vilniaus parapijos reformatų pamaldas dar labiau „pakaitino" ir nemenkas svečių būrys,- biržiečiai kaip visada patvirtino kietų bei vieningų reformatų vardą! Dievo Žodį kanonu liejo du kunigai: „šeimininkų" Raimondas ir „svečių" Sigita.

Pritariant vargonams, išvien giedojo parapijiečiai, svečiai, choras „Giesmė". Pastarojo giesmininkai atliko ir keletą solinių kūrinių, - tuo ne tik suteikė Sekminių šventei muzikinio „svorio", bet ir leido pasitikrinti savo parengtį netrukus Juodkrantėje vyksiančiai „Giesmių šventei".

„Glory be to the Father and to the Son",- giedojo choras...

„Palaimink, Viešpatie, visus geros valios žmones",- meldė kunigai...

„Vardan Dievo: Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios",- liejosi krikšto vanduo ant mažosios biržietės Ingridos galvelės.

„Valgyk, tikėdamas... gerk, tikėdamas... kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, savo šventą kraują liedamas ir už Tavo nuodėmių atleidimą, sielos ramybę ir amžiną palaimą"...

Evaldas Tamariūnas