Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bažnyčios istorija
Dimanche, 18 Mai 2008 10:50
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios istorinis pavadinimas - Unitas Lithuaniae. Sinodai renkasi pastoviai, kasmet nuo 1557 metų gruodžio 14 dienos Vilniaus Sinodo. Per XVII a. antrąją pusę susiformuoja visą LDK apimanti reformatų bažnytinė provincija. Pradžioje iš dviejų, vėliau išaugusi iki šešių distriktų ir atstovaujama provincinio sinodo.

Distriktuose šaukiami distriktiniai sinodų suvažiavimai. Sutrumpintai Bažnyčia vadinama lotynišku pavadinimu Unitas Lithuaniae arba lenkiškai Jednota Litewska (Lietuvos bažnytinis provincinis vienetas). Ji siųsdavo savo atstovus į generalinius Lietuvos-Lenkijos sinodus, tačiau savo administracijoje iš esmės buvo savarankiška Bažnyčia. Pirmasis Bažnyčios superintendentas - Simonas Zacijus (Szymon Zacjusz, apie 1507-1591). 1565 metais nuo UL atsiskiria antitrinitoriai- Lietuvos broliai, kurie atmetė šv. Trejybės mokymą. Distriktų centrai: Vilniuje, Kėdainiuose, Biržuose, Slucke, Kojdanove, Zabludove vėliau - Izabeline (visi paskutiniai keturi centrai dabartinėje Baltarusijos teritorijoje). Dėl karų ir kontrreformacijos - reformatų Bažnyčia Lietuvoje silpnėja. Iki II pasaulinio karo Lietuvoje buvo apie 10 000 evangelikų reformataų. Jie sudarė apie 0,54 % visų Lietuvos gyventojų.

Unitas Lithuaniae- nuo 1924 metų Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Alijanso (World Aliance of Reformed Churches- WARC) narė.