Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžio parapijos nario Aniceto Kutrevičiaus eilėraščiai (III)
Mercredi, 29 Juillet 2009 07:51
There are no translations available.

Į  VILNIŲ

Keliaujam į Vilnių

Švęst jubiliejaus

Ir tavo ir mano

Ir mūsų visų.

Jau tūkstantis metų

Valstybei sukako,

Kaip mes čia gyvenam

Kartu.

Iš kur mes atklydę,

Dorai nieks nežino:

Gal iš rytų,

O gal iš pietų...?

Mes žalvarinius

Ginklus jau gaminom

Ir sages

Iš gintarų.

Mes aisčiai, mes baltai,

Mes kuršiai žvejai.

Mes dzūkai

Ir suvalkiečiai.

Žemaičiai - aukštaičiai,

Visi vieno kraujo

Ir Lietuvos

Piliečiai.

Karaliaus Mindaugo

Esam vaikaičiai.

Gediminaičiai -

Krikščionys.

Mums staugia dar vilkas,

Ir Vytis sapnuojas--

Giliai dar širdy

Ir pagonys.

Į Vilnių mašinos

Lekia ir lekia.

O kurgi karietos,

Arkliai?

Dvidešimt pirmas

Jau amžius startuoja-----

Žmogau, ar jauti,

Ar matai...          2009.06.27.

PAMINKLAS  HIMNUI

Nieks  netur visam pasauly

Tokio Himno kaip kad mes,

Kur prisakymai kaip Dievo,

Tęsias per visas eiles.

Tatai Vincas Kudirka,

Iš Suvalkų krašto,

Rytmety dar Lietuvos

Paliko tą raštą.

Užtat Vilniaus vidury,

Jam paminklas stovi,

Gedimino vartai

Saugo Himno žodžius.

O šiandieną,

Prie paminklo,

Rinkosi žmonių

Minia.

Jis, kaip naujai

Užgimęs, stebi

Kaip gyvena

Jo tauta:

Ar dar myli Lietuvėlę,

Tą tėvų šalelę.

Ar keliais dorybės

Eina, jos vaikeliai ..?

O mes traukėm išdidžiai

Himną Lietuvos

Ir prisiekėm neišduoti

Niekad niekad jos...

Nieks netur visam pasauly

Tokio Himno kaip kad mes,

Kur prisakymai kaip Dievo,

Tęsias per visas eiles...

2009.07.05.  21 val.


 

 


B A L T A I .

Balta žemė,

Balti bokštai,

Baltas ir dangus.

Baltas baltas

Mūsų veidas

Baltas ir vidus.

Baltos kopos,

Balta jūra,

Balti jos laiveliai.

Baltos skaros

Baltos marškos

Baltijos vaikelių.

Baltas angelas pabėrė

Baltą baltą

Sniegą.

Baltos baltos

Mūsų dienos

Ir sapnai

Per miegą.

Balta žemė

Balti bokštai

Baltas ir dangus.

Baltos Baltų

Langenyčios

Puošia jų namus...   2004.11.18


MUMS TŪKSTANTIS METŲ

Prieš tūkstantį metų,

Seniai seniai,

Kur Nemunas teka----

Ošė miškai.

Kerojo pušys

Šventi ąžuolai.

Ganėsi elniai,

Staugė vilkai.

Prie Kuršių marių.

Prie rago Ventės,

Apsigyveno tuomet

Baltų gentys.

Akmens jau amžius

Buvo praėjęs.

Dūmines gryčias

Jau ręsti mokėjo.

Kailiais vilkėjo,

Ugnį kūreno.

Kažką augino

Kažką pureno.

Vieni žvejojo,

Kiti medžiojo,

O mėlynakės

Puošės karoliais.

Kartais raudojo

Kartais dainavo,

Kartais su priešais

Narsiai kariavo.

Dažnai krapnojo,

Dažnai čia lijo.

Tad Lietuvėlės

Vardas prigijo....

Tai bočių žemė,

Tai duona juoda.

Tai praeitis mūsų -

Tai mūsų jėga....

Iš čia mes kilę

Ir čia užaugę.

Tūkstantį metų

Mes čia įaugę...

Tad kai išeisim,

Ant mūsų kapo,

Te būna iškalta :

-----Jiems tūkstantis metų....

2008.11.24.


NUTILO   FANFAROS

Užsibaigė šventės,

Nutilo fanfaros.

Euforija ištirpo

Kaip žvakė.

Nuskrido per pievą

Vienadienė,

Balta balta

Plaštakė...

Riedėkit patrankos

Atgal į muziejus,

Kariai-----

Į kareivines.

Te lieka aukštai

Tiktai plevesuoti

Trispalvė

Mūsų tėvynės.

Įjunkime protą,

Pasiraitokim,

Į darbą visi visi

Kaip vienas

Jau liepos pražydo,

Čia pat rugiapjūtė,

Karščiausios mūsų

Dienos.

Kurkime Lietuvą

Naują modernią,

Bet nepamirškim

Senos.

Te seni rėmai

Paveikslo palieka,

Mūs tėviškėlės

Naujos...

2009.07.13.