Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilnius - Paryžius
Ketvirtadienis, 10 Rugsėjis 2009 11:10

dsc_0016

Vilnius - Paryžius

Rugsėjo 6 d. Vilniaus reformatų bendruomenės pamaldose, po LDK kunigaikščių Radvilų perlaidojimo lankėsi, atvykęs iš Paryžiaus Prancūzijos reformatų Bažnyčios atstovas  užsienio ryšiams, kunigas Didier Crouzet ir pasakė pamokslą „Šiandien Dievas kartu su mumis veikia iš naujo", giedojo Vilniaus reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas chormeisterės Janinos Pamarnackienės, skaitinius iš Šv. Rašto paskaitė lektorius Evaldas Tamariūnas. Pamaldoms vadovavo Vilniaus parapijos klebonas kunigas Tomas Šernas ir parapijos kunigas Raimondas Stankevičius.

Atminimui apie kelionę į Vilnių garbingam svečiui parapijiečiai įteikė knygą apie Lietuvos bažnyčias. Svečiui vertėjavo parapijietė Edita Valintėlienė.

Prieš pamaldas svečias aplankė Vilniaus senamiestį, susitiko su Vilniaus parapijos Valdybos nariais, jaunimo draugijos „Radvila" atstovais ir aptarė vienos iš Paryžiaus reformatų bendruomenės ir giminingos Vilniaus bendruomenės bendradarbiavimo galimybes.

Po pamaldų grupė vilniečių Vilniaus rotušėje susitiko su Baltarusijos Reformatų bažnyčios kunigu Aleksėjumi Frolou, kuris dalyvavo Vilniuje vykusioje IV Baltijos regiono ir baltarusių konferencijoje, surengtoje Gudų kultūros draugijos Lietuvoje. Klausėmės puikaus Aleksėjaus muzikavimo, pamatėme koks mylimas ir laukiamas jis yra baltarusių bendruomenėje Vilniuje.

Aleksėjui buvo džiugu sutikti ne tik Vilniaus parapijos žmones, bet jau pažįstamą svečią iš Prancūzijos, kunigą Didier Crouzet. Jie pažįstami iš konferencijos, vykusios Biržuose paminint reformatų Sinodo 450 metų sukaktį.

Kunigas iš Prancūzijos išvyko su viltimi, kad tarp Vilniaus ir Paryžiaus Levallois-Clichy parapijų užsimegs glaudus ir naudingas ryšys.

Daugiau nuotraukų iš šių pamaldų žiūrėkite čia:picasa

Danguolė Juršienė