Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Leonui Kuginiui - 90 !
Antradienis, 10 Lapkritis 2009 12:30

Leonas KuginysVilniaus ev. reformatų parapijos senbuviui Leonui Kuginiui spalio 25 d. sukako 90 metų. Sveikindami poną Kuginį tokio įspūdingo Jubiliejaus proga, norime papasakoti parapijos jaunajai kartai apie JĮ - puikų Žmogų, tikrą Reformatą, rūpestingą šeimos Tėvą, mūsų mielosios parapijietės Florencijos ištikimą gyvenimo Draugą, Gabijos Senelį.

Leonas Kuginys gimė 1919 m. spalio 25 d. Biržuose, reformatų Katrės Plepytės iš Sabuliškių km., Papilio vlsč. ir Petro Kuginio - Biržų pašto tarnautojo šeimoje.

1938 m. baigė Biržų A. Smetonos gimnaziją ir išvažiavo dirbti į Mažeikių apskrities Viekšnių paštą. 1939-1940 metais Jis Lietuvos karo mokyklos Kaune kariūnas. 1940 m. įstojo ir 1950 m. baigė Kauno valstybinio universiteto elektrotechnikos fakultetą kaip elektrinio ryšio inžinierius.

1950-1958 m. dirbo Ryšių ministerijos statybos - montavimo kontoros Kauno apylinkės Nr. 2 darbų vykdytoju. Po to paskiriamas ministerijos kapitalinės statybos skyriaus viršininku. Jo funkcija - vadovauti Lietuvos ryšių plėtros darbams. Per tą laikotarpį pastatyti visi Lietuvos ryšių mazgai su automatinėmis telefono stotimis, nutiesti ryšių tinklai, išplėstos televizijos stotys, pastatytas dabartinis TV bokštas, daugiabučiai gyvenamieji namai ir bendrabučiai ryšininkams. Už puikų darbą 1979 m. Jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas.

1983 m. išeina į pensiją ir dar 5 metus ten pat dirba ekspertu, vėliau dar 2 metus triūsia treste „Lietuvos ryšių statyba".

Įdomus prisiminimas iš darbinės biografijos: „Trūkstant planinių lėšų ryšių plėtimui buvo naudojamasi valstybinio banko teikiamomis paskolomis, kurios dažnai būdavo 2-3 kartus didesnės už tas planines lėšas...". Ne išimtis buvo ir TV bokšto statyba - lėšų reikėjo dvigubai daugiau negu buvo skirta, tad milijonus bokštui pabaigti su Algirdu Brazausku (tada dirbusiu Plano komitete) apgalvotai pramušinėjo Maskvoje...

Leono Kuginio - mano uošvio - įdomus gyvenimas prasidėjo dar mokykloje. Būdamas gimnazistas, dirbo Biržų meteorologijos stotyje. Pradėjęs nuo aitvarų leidimo, 1937 m. vasarą gavo Lietuvos aeroklubo stipendiją, mokėsi Nidos sklandymo mokykloje ir įgijo „B" klasės piloto kvalifikaciją.

Dėl karo studijos Kauno universitete, deja, užtruko. Biržuose ilgą laiką dirbo žemės ūkio draugijos ekspeditoriumi - iš Kauno veždavo prekes. Karui baigiantis, su būsimu svainiu vienmečiu Vytautu Krisiukėnu (mirė 1986) Biržuose turėjo kino teatrą (buvęs gaisrinės pastatas), kurio kasoje bilietus pardavinėdavo būsimoji žmona Florencija - Eugenija Krisiukėnaitė...

Po karo grįžo studijuoti į Kauną, ir tai Jį išgelbėjo, nes Biržuose likusi mama ir sesuo Elena Kuginytė-Žaromskienė su kelių metų dukrele Dalia buvo išvežtos į Sibirą, ten mama ir mirė.

O šiaip jau...

Leonas Kuginys - užkietėjęs sodininkas. Ši veikla sekėsi neypatingai, tačiau nusprendęs išasfaltuoti kelią nuo Salininkų gatvės į sodininkų bendriją „Lietuvos ryšininkas", trumpam tapo šios bendrijos pirmininku ir savo idėją realizavo...

Leonas Kuginys pėsčias nevaikščiojo. „Pobeda" jis važinėjo nuo 1954 metų. Pirmasis mašinos variantas buvo kabrioletas, tad jos salone į pajūrį vežamai šeimynai kartais reikėjo sėdėti su skėčiais. Vėliau modernizuota mašina tapo sausesnė, tačiau kiekvienoje kelionėje į Klaipėdą jos sankaba būdavo perrenkama lygiai tris kartus: Kryžkalnyje, Klaipėdoje ir vėl Kryžkalnyje. 1977 metais persėdo prie „Žigulių" vairo ir jį suko iki pat 2004 metų, tačiau kiekviena proga pateikdavo savo įvertinimą - „nėra geresnės mašinos už Pobeda..." Abi mašinos retai stoviniuodavo, nes gausioje žmonos giminėje vyrų nebuvo per daug, tad nuolat buvo ką vežti...

Leonas Kuginys - stabilumo garantas. Sau žmoną Florenciją Krisiukėnaitę nusižiūrėjo dar gimnazijoje. Sulaukęs beveik 30-ties, prikalbino jauną gydytoją tekėti ir štai jau 60 metų gyvena kartu.

Leonas Kuginys - techniškas šeimos žmogus. Jo žmonos virtuvėje technikos naujovės atsirasdavo iškart, kai tik pasirodydavo prekyboje.

Leonas Kuginys - kantrybės įsikūnijimas. Jo namuose Vilniuje nuolat sukinėjasi 7-8 žmonės, ir kai kurie ne visada norėdavo pripažinti šeimininko balsą. Mano nuomone, tai, kad uošviui dar nepaskirta Nobelio taikos premija, yra grynas neapsižiūrėjimas...

Leonas Kuginys yra puikus tėvas. Išaugino sūnų Raimundą, fiziką, ir dukrą Ingridą, informatikos specialistę.

Leonas Kuginys - labai nusipelnęs Lietuvos reformatams asmuo:

* Jo vienintelė anūkė Gabija Ramšaitė, nepriklausomybės metais kartu su būreliu vaikų išugdyta mokytojos A. Balčiauskienės sekmadieninėje mokyklėlėje, 2001 metais atkūrė prieškarinę Evangelikų reformatų jaunimo draugiją „Radvila" ir buvo pirmoji jos Valdybos pirmininkė. Dabar tas jaunimas jau daug metų pats organizuoja vasaros stovyklas reformatų vaikams ir pats veda sekmadieninę mokyklėlę.

* Atgavus Reformatų bažnyčią ir pastatus, Jis savo inžineriniais sprendimais, idėjomis ir fizine jėga prisidėjo prie tvarkymo darbų. Netruko įstoti į Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugiją.

* Jis griežtai pasisako prieš vis dažniau išsakomas abejones, ar sulauksim teisėtai priklausančios bažnyčios grąžinimo: „Kviečiu sulaukti! Viršininke, kas gi nešios plytas, kai atstatinėsim Sinodo pastatą?!.."

Linkime Jubiliatui kuo greičiau atsigauti po ligų, atgauti įgimtą humoro jausmą ir pirmam įžengti pro pagaliau atrakintas Evangelikų reformatų bažnyčios Pylimo gatvėje duris.

Parengė dr. Vidūnas RAMŠA

Panaudota knygos „Jie kūrė Lietuvos ryšius / sud. A. A. Basevičius. - Petro ofsetas, Vilnius, 2008" medžiaga.