Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržiečių viešnagė "Radvilos" jaunimo konferencijoje
Mittwoch, den 18. November 2009 um 05:21 Uhr
There are no translations available.

birzujaunimas5Ankstyvą lapkričio 7-osios rytą būrelis jaunuolių iš Biržų patraukė į Vilnių. Buvome pakviesti į neeilinį jaunimo draugijos "Radvila" susirinkimą ir jaunimo konferenciją. Draugija svarstė naujus savo įstatus, tad visi daug diskutavo, išsakė savo nuomonę. Daug minčių ir gyvenimiškų pavyzdžių pateikė ir susirinkimo svečiai - generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas ir kun. Raimondas Stankevičius. Nors dėl kai kurių klausimų užvirė labai aršios diskusijos, laimei, visi klausimai vis dėlto buvo išspęsti bendru susitarimu arba balsavimu.

Po pietų turėjome galimybę išgirsti dr. Deimanto Karvelio paskaitą apie Joną Kalviną. Sužinojome daug įdomių faktų apie šią neeilinę asmenybę. Istoriko paskaitą gražiai papildė kun. Rimo įvadas apie šio žmogaus teologinius darbus. Po šios paskaitos savo veiklą pristatė „ Tikėjimo žodžio" Bažnyčios jaunimas (jų mokyklos patalpose vyko konferencija). Taip pat ir mes , Biržų evangelikų reformatų parapijos jaunimas, papasakojome apie savo surengtus renginius. Pristatėme vasaros vaikų dieninę stovyklą, akciją Medeikių vaikų namams paremti "Rudeniški gerumo spinduliai" ir kitus atliktus darbus. Taip pat praėjusių metų veiklą prisiminė ir radviliečiai: vaikų stovykla Nemunėlio Radviliškyje, sekmadieninė vaikų mokyklėlė, tarptautinis kartų ir boulingo turnyras.

Po konferencijos jaunimas dar nesiskirstė, o kartu pabuvo neoficialioje aplinkoje. Pavakarieniavę ir pasidalinę įspūdžiais, visi pasidalino į kelias grupes ir gavę nuorodas dalyvavo Vilgailės organizuotame orientaciniame žaidime po Vilniaus senamiestį ir reformatams svarbias vietas. Tai buvo puiki proga dar kartą prisiminti, o gal net sužinoti kokius pėdsakus, susijusius su Vilniumi, istorijoje paliko reformatai.

Biržų jaunimas dar pasiliko Vilniuje iki sekmadienio ir dalyvavo kun. Raimondo Stankevičiaus vedamose pamaldose. Ten taip pat papasakojo apie savo rengtą akciją "Rudeniški gerumo spinduliai" pamaldų dalyviams. Kartu pasidžiaugėme akcijos rezultatais. Sekmadienio popietę palikome Vilnių ir pasukome atgal į Biržus, įgavę naujų žinių, prisiminę užmirštus dalykus ir, be abejo, gerai praleidę laiką su bendraminčiais.

Dėkojame jaunimo organizacijai „Radvila" už kvietimą dalyvauti ir visiems, kurių dėka galėjome išvykti į šią, daug įspūdžių ir patirties dovanojusią, kelionę.

Biržų evangelikų reformatų jaunimo vardu,
Giedrė Zablackaitė