Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Adventinis vakaras... su Marija
Pirmadienis, 28 Gruodis 2009 19:20

adventas_vlnAdventas - nuostabus laikotarpis,- susikaupimo, pasiruošimo šventei ir vilties metas, krikščionijos išgyvenamas Išganytojo atėjimui į šį pasaulį paminėti. Kalėdos...

Romos katalikų liturgijoje - tai Įsikūnijimo slėpinys, Dievo Žodžio atėjimas į Mergelės Marijos įsčias ir tapimas žmogumi. Šiuo liturginiu laikotarpiu visi krikščionys vieningai ruošiasi švęsti Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą Betliejaus tvartelyje.

Bažnytinė liturgija ragina perskaityti ir apmąstyti didžiuosius pranašiškus ar mesijinius Senojo Testamento tekstus, taip pat ir su Jonu Krikštytoju susijusius žodžius iš Naujojo.

Vilniaus reformatai tokiam prieškalėdiniam apmąstymo vakarui buvo susirinkę trečiosios Advento savaitės viduryje. Nedidelis parapijiečių būrelis skaitė Biblijos tekstus iš Pradžios knygos 3 skyriaus „Nuopuolis ir pikto kilmė" ir Evangelijos pagal Luką „Apreiškimas Marijai".

Kun. Tomas kvietė pamąstyti apie pirmosios Moters Ievos ir mergelės Marijos analogijas žmonijos istorijoje reformatiško tikėjimo šviesoje. Mes, reformatai negarbiname ir nepripažįstame jos kulto, tačiau gerbiame ją kaip Dievo, įsikūnijusio žmoguje, Motiną. Taip, evangelikai mergelę Mariją gerbia kaip ir kitus senųjų amžių pranašus, tikėjimo Tėvus Mozę ir Abraomą.

Marija tapo Jėzaus motina, nes patikėjo Dievo Žodžiu, - taip pat kaip Mozė, vykdydamas Jahvės skirtą užduotį,- susiremti su galinguoju ir nuožmiu Egipto faraonu ir išgelbėti savo tautą iš vergovės. Marija pasikliovė Dievu, kaip Abraomas, pakėlęs ranką prieš brangiausią žmogų žemėje - sūnų (taip Visagalis tikrino jo tikėjimą ir lemtingu momentu sustabdė savo tarno ranką) ar Viešpaties paliepimu iškeliavęs su visa gimine ir turtu į lemtingą Nežinią.

Pasaulio išganymo istorija prasideda tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Skirtingai nuo virtinės gamtos dievų ir deivių, Jahvė, istorijos Viešpats, pirmas prašnekino žmogų. Žmogus atsiliepė į tai tikėjimu.

Taip ir Marija, patikėjusi Viešpaties Žodžiu, tapo Dievo Motina. Sužadėtinis Juozapas priėmęs į širdį Dievo pasiuntinio - angelo žodžius, priima Mariją ir kartu su ja išgyvena jiems skirtus išbandymus. Tikėjimo vedini jie tapo Šventąja šeima. advent_vln

Perskaityti tekstai ir kunigo Tomo homilija paruošė mus britų filmo „Kristaus gimimo istorija" (rež. Catherine Hardwicke ) peržiūrai.

Gražus filmas. Teisingas ir vaizdingas. Teisingas, nes pamatėme labai žmogišką, paprastą kaimietukę - mergelę Mariją, kurią dar visai jaunutę užgriuvo nežmoniškos atsakomybės našta - nešioti Dievo kūdikį!.. Be to dar ir kęsti aplinkinių apkalbas, įžeidžiančius žvilgsnius ir net, tiesa, nelabai ilgai,- sužadėtinio nesupratingumą.

Kiti Biblijos studijų užsiėmimai pratęs Marijos temą ir jos vietą reformatų išpažinime. Tikimės, kad susirinks ir daugiau parapijiečių, prisijungs choristai ir Biblijos studijų vakarus galėsime paįvairinti tam derančiomis giesmėmis, padraugauti prie arbatos ar kavos puodelio, paragauti šeimininkių naminių kepinių...

Dalija Gudliauskienė