Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Jono Radvano raštų sutiktuvės
Pirmadienis, 08 Vasaris 2010 11:41

radvanas287Ona Gedvilaitė

2010 m. vasario 4 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje įvyko "Jonas Radvanas anuo metu ir dabar" - Jono Radvano raštų sutiktuvės.

Vakaras prasidėjo Vilniaus reformatų choro "Giesmė" (vadovė Janina Pamarnackienė) atliekamomis dainomis.

Knygos autorius doc. dr. Sigitas Narbutas teigė, jog apie J.Radvaną žinoma nedaug. "Jis gyveno Vilniuje XVI a. antrojoje pusėje, buvo ev. reformatas, lietuvis. J.Radvanas istorikams paliko 18 eilėraščių, proginę poemą ir herojinį epą "Radviliada". Epas pasakoja apie Radvilos Rudojo gyvenimą", - sakė S.Narbutas. J.Radvano laikais, XVI a., Europa tiesiog kunkuliavo. radvanas_m Vyko religiniai karai Prancūzijoje, kariniai konfliktai tarp Ispanijos ir Anglijos. Šiuose J.Radvano raštuose skaitytojas pirmą kartą gali susipažinti su visais autoriaus raštais. Lietuvoje saugomas vienintelis J.Radvano "Radviliados" egzempliorius. Kiti jo kūrybos elementai išsibarstę Lenkijos, Rusijos bibliotekose.

choras_mKnygos sutiktuvėse dalyvavo doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, doc. habil. dr. Dainora Pociūtė - Abukevičienė, prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, dr. Mindaugas Kvietkauskas, leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis ir kiti. Renginį organizavo Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Mokslų akademija.

Nuotraukos autorės