Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniečių svečiai - pasaulio kamerinės muzikos virtuozai iš Baltarusijos
Mardi, 16 Mars 2010 13:00
There are no translations available.

Nuotraukoje: iš dešinės Aleksej Frolov, Jose CarrerasKovo 14 d. Vilniaus liuteronų bažnyčioje po reformatų pamaldų parapijiečiams ir svečiams koncertavo Minsko filharmonijos muzikantai - baltarusių instrumentinis trio (fleita - S.Michailov, fagotas - A.Frolov, fortepijonas - I.Avdejeva), vadovaujami Aleksejaus Frolovo. Aleksejus - Minsko reformatų parapijos pamokslininkas, meistriškumo aukštumas pasiekęs fagotistas. Koncertuojant Berlyne pasaulinio garso tenorui Chose Karerui (Jose Carreras), susirgus orkestro fagotistui, vietoj jo iš Minsko buvo pakviestas Aleksejus.

Trio koncertavo Lietuvoje ne pirmą kartą. Prieš keletą metų jie dalyvavo pirmajame Oginskio festivalyje Plungėje, kur atliko įdomią programą „Baltarusijos dvarų muzika". Šį kartą jie dalyvavo Ukmergėje vykusiame IX tarptautiniame „Būgnų ir perkusijos festivalyje" (organizatorius Saulius Auglys), koncertavo Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Festivalio dvi dienos buvo skirtos Lietuvos jaunųjų muzikantų meistriškumui tobulinti. Muzikantai iš Baltarusijos Ukmergės muzikos mokykloje vedė meistriškumo kursus: Sergejus Michailovas - fleitos, Irina Avdejeva - fortepijono, Aleksejus Frolovas - fagoto.

Trio pianistė Irina Avdejeva, be koncerto su instrumentiniu ansambliu, dalyvavo Carlo Orffo kantatos „Carmina burana" atlikime kartu su 100 žmonių choru „Ave Vita" ir „Gabija" chorų, solistais ir mušamųjų instrumentų ansambliu „Grig percussion" iš Baltarusijos (dirigentas Laurynas Vakaris Lopas).

Nuotraukoje iš kairės: Sergejus Michailovas - fleita, Irina Avdejeva - fortepijonas, Aleksejus Frolovas - fagotas.Po festivalio kamerinės muzikos virtuozų Trio užsuko į Vilnių ir sostinės reformatų parapijai dovanojo nepaprastai šiltą ir nuoširdų, aukšto meninio lygio koncertą, kuris buvo skirtas XIX a. baltarusių - lietuvių - lenkų kompozitoriams bei žymiausiam tarp jų - Stanislovui Moniuškai (1819-1872).

S. Moniuška gimė šeimos dvare Ubelėje prie Minsko, vedė vilnietę, 1840 - 58 m. gyveno Vilniuje, dabartinėje Vokiečių gatvėje. Jis vargonininkavo Šv.Jonų bažnyčioje, kelerius metus buvo Vilniaus miesto teatro orkestro dirigentas, privačiai mokė muzikos, rengė koncertus, rūpinosi natų leidyba.

Vilniuje sukūrė kantatas „Milda" ir „Nijola" lietuviška tematika, 4 Aušros vartų litanijas. 1848 m. Miesto rotušėje įvyko operos „Halka" premjera. Pernai buvo minimos S.Moniuškos 190-osios gimimo metinės. aleksej_m

Kitas muzikas, kurio kūriniai taip pat skambėjo koncerte - mums mažiau žinomas kompozitorius, pianistas, dirigentas Florianas Miladovskis (1819-1889). Skambinti fortepijonu jis mokėsi Vilniuje, vėliau kaip pianistas koncertavo Vilniuje, Minske, Slucke. 1835 - 41 m. Buvo B.Tiškevičiaus Raudondvario dvaro simfoninio orkestro dirigentas ir namų fortepijono mokytojas. 1851- 57 m. daugiausiai gyveno Vilniuje, su S.Moniuška 1854 m. įkūrė muzikos globėjos Šv.Cecilijos draugiją.

Koncertas buvo pažintinis: Aleksejus gražia baltarusių kalba pasakojo apie kompozitorius, atliekamus kūrinius, jų sukūrimo istorijas. Gaila, kad mūsų parapijos mažuosius atstovavo vien tik Nojus. Net keletas pagrotų kūrinių buvo itin iliustratyvūs: S.Moniuškos „Meška", „Gegutė", „Kūmo ir kūmos pokalbis", kur „kūmos" partiją atliko fleita, o jai „atsakinėjo" fagotas. Koncerte taip pat skambėjo muzikantų subtiliai pagroti S. Moniuškos „Malda", „Ryto daina", „Apmąstymas", „Praskrendanti paukštė" ir kt.

Po koncerto Vilniaus parapijos pirmininkė Vida padėkojo baltarusiams, palinkėjo sėkmės tolimesnėje koncertinėje veikloje, įteikė krepšį lietuviškų saldainių...