Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kapų šventė Karveliškėse
Saturday, 01 May 2010 15:56
There are no translations available.

karveliskes2010_mVilniaus reformatai gegužės 1 d., šeštadienį, rinkosi į Karveliškių kapines, į Kapų šventę. Pernai parapijos Taryba Amžinybės sekmadienį - Mirusiųjų minėjimo dieną buvo sukvietusi bendrai maldai į Kairėnų kapines. Šiais metais nutarta Kapinių šventes rengti šiltesniu metų laiku.

Į Karveliškių kapines suvažiavę vilniečiai pamaldėlėse paminėjo tose kapinėse besiilsinčius reformatus: prieš 22 metus mirusius Jurgį ir Mariją Trečiokus, 1994 metais greta palaidotus Marę Kačinskienę ir Joną Kulbį, 2000 metais mirusią Aldoną Dagytę. Taip pat buvo paminėti ir kitose kapinėse palaidoti reformatai: prieš dešimt metų mirusi Olga Palmyra Šileikienė ir jos vyras Ernestas Šileika, amžinam poilsiui atgulę gimtojo kaimo kapinėse Iškonyse.
Pamaldas laikė kun.Raimondas Stankevičius, jam talkino nepailstanti vargonininkė Irena Kalvanaitė Pavilanskienė.
Kita Kapų šventė Vilniaus krašte numatoma gegužės 29 d. Rokantiškių kapinėse. Ruoškimės iš anksto, pavasarinius sodo darbus atidėkim į šalį ir prisiminkime amžinu miegu užmigusius savo artimuosius taip, kaip buvome mokomi savo Tėvų.

Dalija Gudliauskienė