Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pasiruošimas istoriniam įvykiui
Montag, den 10. Mai 2010 um 14:05 Uhr
There are no translations available.

wcrc_1Šveicarijoje 16 a. Kalvino paskleistos Reformacijos idėjos išplito ne tik Europoje, laimingai pasiekė Lietuvą, bet, laikui bėgant, rado plačią dirvą visame pasaulyje. Dabar presbiterinių ir kongregacinių tradicijų reformatų bažnyčios įvairiausias pavadinimais randamos ir kituose žemyno kontinentuose, įvairiose vietose. Dabar tose šalyse reformatų yra žymiai daugiau negu pačioje Europoje.

Štai kokie svarbiausi istoriniai įvykiai minimi Grand Rapids (JAV) susitikimui paruoštuose dokumentuose:

a. Įvairių šalių kontinentinės reformatiškos ir anglų-saksiškos presbiterinės bažnyčios 1875 metais susitiko Londone (Anglija) ir įkūrė Reformuotų bažnyčių aljansą visame pasaulyje besilaikantį presbiterinės santvarkos (The Alliance of Reformed Churches Throughout the World Holding the Presbyterina System) ir priėmė Konstituciją. Po to Aljansas susitikdavo jį atstovaujančioje Generalinėje Taryboje, kur priimdavo organizacijos draugystę ir veiklą stiprinančius dokumentus Evangelijos vardu. Pirmą kartą Lietuvos evangelikų reformatų pasiuntiniai atvyko ir dalyvavo 11-tame Generalinės Tarybos suvažiavime 1921 m. Pitsburge, JAV. O jau 12-me Generalinės Tarybos suvažiavime 1925 m. Cardife (Didžioji Britanija, Velsas) Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia buvo priimta pilnateise aljanso nare.

b. Kongregacinių bažnyčių atstovai susitiko 1891 metais Londone kaip Tarptautinė Kongregacinė Taryba (International Congregational Council). Tokie susitikimai vykdavo ir toliau. Formaliai ši organizacija buvo įteisinta tik 1949 Walesley (JAV) vykusiame susitikime. Buvo priimta Konstitucija, kiti dokumentai.

c. Reformuotų bažnyčių (olandiškos ir prancūziškos kilmės, kurių dauguma buvusiose kolonijose) nepriklausiusių įkurtam 1875 aljansui atstovai susitiko 1946 metais Grand Rapids‘e (JAV) ir suformavo Ekumeninį Reformatų Sinodą (Reformed Ecumenical Synod), kuris savo 1988 metų Sinode tapo Ekumenine Reformatų Taryba (Reformed Ecumenical Council).

d. 1970 metais Reformatų bažnyčių aljansas visame pasaulyje besilaikantis presbiterinės tradicijos santvarkos ir Tarptautinė Kongregacinė Taryba susivienijo ir suformavo Pasaulinį Reformuotų Bažnyčių Aljansą, kuriame susijungė dvi bažnytinės santvarkos tradicijos presbiterinis ir kongregacinis. Angl.: World Alliance of Reformed Churches (Presbyterinan and Congregational), sutrumpintai - WARC.

e. 1998 - 2006 metais vykusių susitikimų, abipusių diskusijų, tyrinėjimų ir bendradarbiavimo išdavoje, tiek Pasaulinis Reformuotų Bažnyčių Aljansas, tiek ir Ekumeninė Reformatų Taryba suprato, kad daugelį metų besitęsianti vieninga abiejų pasaulinių reformatų bendrijų istorija kviečia abi organizacijas į kulminacinį tašką - abiejų organizacijų susivienijimą.

f. 2007 metais garbingas Vykdomasis komitetas po konsultacijų su bažnyčiomis priėmė pasiūlymą suvienyti abi organizacijas. Toks ypatingai iškilmingas aktas įvyks 2010 birželio 18 dieną Grand Rapids‘e, JAV, Mičigano valstijoje, dalyvaujant 1700 delegatų iš visų pasaulio reformatų bažnyčių. Nuo šio momento organizacija įgaus ir naują pavadinimą - Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija, kurioje pabrėžiama Dievo Stalo ir Sakyklos bendrystė (World Communion of Reformed Churches, sutrumpintai - WCRC).

*  *  *

2010 m. balandžio mėn. 14 - 15 d. Briuselyje įvyko Europos regiono delegatų į Grand Rapids (JAV) birželio mėn. vyksiantį Jungtinį suvažiavimą konsultacinis pasitarimas. Jame dalyvavo ir Pasaulinio Reformuotų Bažnyčių Aljanso Generalinis sekretorius kun. dr. Setri Nyomi. Buvo svarstomi kai kurie svarbiausieji dokumentai, kurie yra parengti pagrindiniam susitikimui, kilo diskusijų ir dėl numatytos programos. Didelis dėmesys buvo skirtas 2010 m. kovo mėn. 4 - 9 d. Šveicarijoje Cartigny mieste vykusių Globalių teologinių konsultacijų parengtam laiškui visoms Pasaulinio Reformuotų Bažnyčių Aljanso narėms, kuriame aptariamos tiek pačios sąvokos Komuninė bendrysė (Communion) ir Teisingumas (Justice), tiek jų esmė, tiek ir jų svarba bei reikšmė reformuotoms bažnyčioms. Laiškas buvo nagrinėjamas Briuselyje vykusiame pasitarime.

Pažymėta, kad buvo nuveiktas didelis darbas, rengiant visus dokumentus. Europos delegatai mano, kad Grand Rapids jie turėtų būti priimti kaip pagrindas kuriant naująją pasaulinę bendriją ir toliau dirbti remiantis teisingumo sąvoka, kuri ne iš žmonių, bet iš Dievo ateina ir kurį suprantame Švento Rašto mokymo šviesoje.

Susitikimo dalyviai pareiškė ir pastabų/patarimų organizaciniam komitetui: dubliuojami kai kurie darbai sekcijose, numatyti per dideli kai kurie komitetai - iki 40 narių, esant tokiam dideliam komitetui sunku efektyviai dirbti. Europos delegatai pasidžiaugė, kad į renginį pakviestas JAV Prezidentas J.E. Barakas Obama su Ponia. Manoma, kad šis įvykis gerai pasitarnaus, kad renginys būtų plačiai nušviestas plačiose informavimo priemonėse visame pasaulyje.

Europos delegatai nominavo savo kandidatus į vadovaujančius postus: Bas Plezier (Olandijos reformatų bažnyčia) į prezidentus, į Vykdomąjį komitetą - Peter Bukowski (Vokietijos reformatų bažnyčia), Cheryl Meban (Airijos reformatų bažnyčia) ir Suto Zsand (iki 30 metų amžiaus grupėje, Vengrijos reformatų bažnyčia).

Buvo nutarta pasiųsti laišką Organizaciniam komitetui į Grand Rapids. Tuo susitikimas savo darbą baigė. Man, kaip Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo delegatei, jis užtruko dar keturias dienas dėl Islandijos vulkano išsiveržimo atidėtų lėktuvų skrydžių.

Kuratorė dr. Renata Bareikienė
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo delegatė
Vilnius, 2010 04 29