Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pasaulio reformatų suvažiavimas Amerikoje
Freitag, den 18. Juni 2010 um 14:48 Uhr
There are no translations available.

Lietuviai suvažiavime - delegatai ir savanoriaiŠiandien Jungtinėse Amerikos Valstijose, 18:00 valandą Lietuvos laiku, Grand Rapids mieste (Mičigano valstija) Kalvino universiteto studentų miestelyje prasidės dviejų didžiausių Pasaulio reformatų sąjungų jungtinio suvažiavimo pamaldos. Iki šių pamaldų abiejų sąjungų vadovai paskutinį kartą susirinko į savo posėdžius. Po bendrų pamaldų ir pietų visi Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso (World Alliance of reformed Churches, sutrumpintai - WARC) ir Reformatų ekumeninės tarybos (Reformed Ecumenical Council, sutrumpintai REC) apie 1000 delegatų ir oficialių svečių susirinks į pirmąjį bendrą jungtinį pasaulio reformatų unijos posėdį. Suvažiavimas tęsis iki birželio 26 dienos uždarymo pamaldų. Po jų delegatai iš svečiai iš viso pasaulio reformatų ir presbiterionų bažnyčių išsivažinės po įvairias Amerikos vietines bažnyčias dalyvauti sekmadienio pamaldose.

Iš Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavime dalyvauja Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pasiųsti delegatai:

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Suvažiavime yra ir daugiau Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovų. Biržų evangelikų reformatų parapijietė Renata Mikalauskienė suvažiavime dalyvauja viešnios teisėmis. Suvažiavime taip pat dirba trys savanoriai iš Lietuvos: Donalda Sinkutė (buv. Biržų, dabar Vilniaus ev. ref. parapijietė), Gabija Ramšaitė (Vilnius) ir Žydrūnas Kamarauskas (buv. Švobiškio, dab. Vilnius). Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčią emigracijoje atstovauja delegatė kun. diakonė Erika Brooks. Ji aktyviai dalyvavo suvažiavimo pasiruošimo darbuose.

Suvažiavimo metu vyks bendri posėdžiai, Biblijos studijos, regionų delegatų posėdžiai. Nuo birželio 21 d. delegatai dirbs atskirose Teologijos, Ekumenijos, Teisingumo ir Ekonomikos, Dvasinio atsinaujinimo, Vadovų ir jaunimo ugdymo, Misijų ir kitose sekcijose. Juose bus ruošiami programiniai dokumentai pasaulinei reformatų unijos vadovybei. Suvažiavime gausų įvairių temų susitikimų, kuriose delegatams ir svečiams sudarytos geros sąlygos bendrauti, pažinti daugiakultūrę reformatų krikščionišką tradiciją. Suvažiavime dalyvauja delegatai ir svečiai iš 108 pasaulio šalių ir atstovauja daugiau nei 120 vietinių nacionalinių ar regioninių reformatų ir presbiterionų bažnyčių. Iš Europos yra atstovaujamos 39 bažnyčios iš 27 valstybių. Daugiausia valstybių atstovauja Afrikos kontinento reformatai iš 64 nacionalinių arba regioninių bažnyčių. Daugiausia delegatų iš Azijos, kur atstovaujamos 72 bažnyčios iš 14 valstybių. Daugelyje šių kontinentų valstybių yra daugiau nei 2 ar 3 tos pačios konfesijos bažnyčios, tačiau kitokių tautybių arba dėl bažnyčios šioje valstybėje istorinių misijos sąlygų, kultūrinių skirtumų. Iš viso suvažiavime yra atstovaujami 8 geografiniai pasaulio: Europos, Azijos, Afrikos, Karibų, Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Artimųjų Rytų ir Ramiojo vandenyno (Pacific) regionai. Suvažiavimo metu planuojama patvirtinti naują Pasaulio reformatų bažnyčių unijos Konstituciją, išrinkti vadovybę ir numatyti suvienytos pasaulinės reformatų unijos ateities veiklos gaires.

Po uždarymo pamaldų, Lietuvos reformatai vyks į Čikagą, kur dalyvaus Lietuvių evangelikų reformatų pamaldose. Kun. R.Mikalauskas su žmona dar vyks aplankyti Toronto lietuvių evangelikų parapijos. Iš ten ketina vykti į Mineapolį (JAV), kur yra pakviestas dalyvauti JAV Presbiterionų bažnyčios Generaliniame Sinode. Prieš atvykdamas į Grand Rapid, kun. R.Mikalauskas lankėsi Pensilvanijoje, kur buvo presbiterionų pakviestas susipažinti su vietine Pine Street bendruomene Harrisburge dėl tolimesnės partnerystės. Šios bažnyčios delegacija Lietuvoje lankėsi 2006 ir 2007 metais, Biržuose. Lietuvos evangelikai reformatai su JAV presbiterionų bažnyčia palaiko santykius nuo 1922 metų. Keletas presbiterionų bažnyčios aukštų atstovų, kartu ir pasaulinės reformatų sąjungos vadovų iki II pasaulinio karo lankėsi Lietuvoje, Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas jiems buvo suteikęs garbės kuratorių vardus.

InfoRef.lt

Daugiau apie renginio kasdienybę skaitykite ir nuotraukas žiūrėkite: www.radvila.lt