Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų metai - naujas bendruomenės gyvenimo metraštis
Mercredi, 21 Juillet 2010 14:11
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai - Unitas Lithuaniae 2009-ieji buvo dosnūs įvykiais (Kalvino metai, Radvilų palaikų iškilmingas perlaidojimas Dubingiuose, evangelikų reformatų tikėjimą išpažinusio Simono Konarskio 170 mirimo metinės, dr. Dainoros Pociūtės monografijos „Maištininkų katedros: ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai" sutiktuvės ir kt.). Šie įvykiai vienaip ar kitaip buvo nušviesti internetiniame tinklalapyje www.ref.lt ir kas mėnesį išeinančiame leidinyje „Vilniaus reformatų žinios". Tačiau ne visi mūsų Bažnyčios nariai naudojasi internetu, ne visi turi galimybės skaityti ir Vilniaus parapijos leidžiamą laikraštį. "Todėl šių metų vasario mėn. Konsistorija apsvarstė ir pritarė pasiūlymui kasmet leisti Lietuvos evangelikų reformatų almanachą "Reformatų metai". Tikiu, kad leidinys ne tik fiksuos Bažnyčiai svarbias datas ir įvykius - tą darė kelerius metus (nuo 2001 iki 2007 metų) ėjęs leidinys „Apžvalga". Bet atliks šviečiamąją bei reprezentacinę funkciją - „Refomatų metai" bus ne tik tikėjimo sesių ir brolių laukiamas leidinys, bet ir geriausia dovana mūsų svečiams, bet ir liudijimas, kad esame pilnavertė, pilnakraujė krikščioniška bendruomenė", - sako leidinio redaktorė, žurnalistė Aurelija Arlauskienė.

 

Almanachas „Reformatų metai 2009" plačiai apžvelgia svarbiausią metinį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios -Unitas Lithuaniae- įvykį  - Sinodą, supažindina su Bažnyčios veikla, tais metais gausia įvykių.

Pastaruoju metu daug kalbama apie Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios susiskaldymą. Čia rasite atvirą kun.Rimo Mikalausko pokalbį apie tai, kas iš tikrųjų  vyksta šioje negausioje, tačiau gilias tradicijas turinčioje religinėje bendruomenėje. O kun.Tomas Šernas padės atsakyti į klausimą liberali ar ortodoksinė yra Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia.

Almanache daug vietos skiriama Didžiajam Reformatoriui Jonui Kalvinui, kurio 500 metų jubiliejų 2009 metais minėjo pasaulis. Lietuvos reformatai šią iškilią datą pažymėjo projektu „Kalvinas netradicinėse erdvėse", kurio metu Kalvino žodžiai skaityti dvaruose,  kaimo sodybose, bažnyčiose.

Leidinyje aprašyti kunigaikščiai Radvilos ir jų evangeliško tikėjimo pagrindai, taip pat nušviestas bene svarbiausias 2009-ųjų rudens įvykis - Radvilų giminės atstovų palaikų perlaidojimas Dubingių piliavietėje. Dar kartą prisimename, kodėl perlaidojant kunigaikščių Radvilų atstovų, išpažinusių reformatų tikėjimą, palaikus Dubingiuose atlikti religinių apeigų nebuvo pakviesti čia pat buvę Lietuvos reformatų bažnyčios dvasininkai, taip pat kunigai iš Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Prancūzijos, JAV.

Almanachas informuoja apie 2004 m. reformatų Konsistorijos įsteigtos viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja", kur 2009 metų pradžioje gyveno 35  vaikai, iš kurių 15 buvo nustatyta nuolatinė globa, veiklą. Taip pat rašoma apie reformatų jaunimo draugiją „Radvila", organizuojančią daug ir įdomių renginių, Vilniaus reformatų chorą „Giesmė", jau 20  metų garsinantį evangeliškąją muziką.

Almanache gausu informacijos apie tikėjimo brolius užsienyje, spausdinamos nuomonės. Ir, žinoma, pamokslai.

Leidinys už auką platinamas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiose.

InfoRef.lt