Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pasaulio reformatų suvažiavimas Amerikoje
Mardi, 10 Août 2010 09:42
There are no translations available.

JAV, Grand Rapids mieste (Mičigano valstija), Kalvino universiteto studentų miestelyje 2010 m. birželio 18-28 dienomis vyko dviejų didžiausių Pasaulio reformatų sąjungų susijungimo suvažiavimas: jungėsi Pasaulio reformuotų bažnyčių aljansas (World Alliance of Reformed Churches, sutrumpintai - WARC, gen.sekretorius kun. dr. Setri Nyomi, prezidentas kun. dr. Clifton Kirkpatrick) ir Reformatų ekumeninė taryba (Reformed Ecumenical Council, sutrumpintai - REC, gen.sekretorius dr. Richard L. van Houten, prezidentas kun. dr. Peter Borgdorff).

Suvažiavime dalyvavo apie 1000 delegatų iš 108 pasaulio šalių ir atstovavo daugiau nei 120 vietinių nacionalinių ar regioninių reformatų ir presbiterionų bažnyčioms, tame skaičiuje 39 Europos bažnyčioms iš 27 valstybių. Daugiausia valstybių atstovavo Afrikos kontinento reformatai: iš 64 nacionalinių arba regioninių bažnyčių. Delegatų gausiausia buvo iš Azijos: atstovaujama buvo 72 bažnyčioms iš 14 valstybių. Daugelyje šių kontinentų valstybių yra daugiau nei 2 ar 3 tos pačios konfesijos bažnyčios. Taip atsitiko dėl skirtingų tautybių, kultūrinių skirtumų ar dėl istorinių bažnyčios misijos sąlygų.

 

Iš viso suvažiavime buvo atstovaujami 8 geografiniai pasaulio: Europos, Azijos, Afrikos, Karibų, Lotynų Amerikos, Šiaurės Amerikos, Artimųjų Rytų ir Ramiojo vandenyno (Pacific) regionai.

Be delegatų dirbo daugybė jaunuolių savanorių, kurie darė viską, kad suvažiavimo darbas vyktų sklandžiai: daugino dokumentus, nešiojo lagaminus, maitino, ruošė kultūrine programas ir t.t. 

Iš Lietuvos evangelikų reformatų suvažiavime dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pasiųsti delegatai:

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Suvažiavime buvo ir daugiau Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovų. Biržų evangelikų reformatų parapijietė Renata Mikalauskienė suvažiavime dalyvavo viešnios teisėmis. Suvažiavime taip pat dirbo trys savanoriai iš Lietuvos: Donalda Sinkutė (buv. Biržų, dabar Vilniaus parapijietė), Gabija Ramšaitė (Vilnius) ir Žydrūnas Kamarauskas (buv. Švobiškio, dab. Vilnius). Lietuvių evangelikų reformatų Bažnyčią emigracijoje atstovavo delegatė diakonė Erika Brooks. Ji aktyviai dalyvavo suvažiavimo pasiruošimo darbuose.

Delegatai dirbo atskirose Teologijos, Ekumenijos, Teisingumo ir Ekonomikos, Dvasinio atsinaujinimo, Vadovų ir jaunimo ugdymo, Misijų ir kitose sekcijose. Jose buvo ruošiami programiniai dokumentai pasaulinei reformatų unijos vadovybei. Suvažiavime buvo gausu įvairių temų susitikimų, kuriose delegatams ir svečiams buvo sudarytos geros sąlygos bendrauti, pažinti daugiakultūrę reformatų krikščionišką tradiciją. Vyko bendri posėdžiai, Biblijos studijos ir regionų delegatų posėdžiai.

Posėdžių metu buvo priimta naujos organizacijos Konstitucija, išrinktas prezidentas ir keturi vice-prezidentai. Pirmuoju jungtinės pasaulio reformatų organizacijos prezidentu išrinktas indų kilmės dvasininkas kun. dr. Jerry Pillay, Pietų Afrikos Jungtinės presbiterionų bažnyčios vadovas ir Afrikos WARC regiono tarybos vadovas. Išrinkti 4 viceprezidentai: kun. Lu Yueh Wen iš Taivano Presbyterionų bažnyčios. Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanse jis kuravo jaunimo reikalus. Juodaodė dvasininkė iš Jamaikos  Yvette Noble Bloomfield, buvusi WARC Karibų regiono sekretoriaus pavaduotoja; kun. Bas Plaisier iš Nyderlandų protestantiškos bažnyčios, buvęs WARC vykdomojo komiteto narys, ilgą laiką tarnavęs misijoje Indonezijoje ir dr. Helis Barraza Diaz iš Kolumbijos presbiterionų bažnyčios, Kolumbijos reformatų universiteto rektoriaus pavaduotojas, buvęs WARC vykdomojo komiteto narys. Atsakingu už naujos organizacijos finansinius reikalus, generaliniu iždininku buvo išrinktas kun. dr. Gottfried Locher, Šveicarijos reformatų bažnyčios dvasininkas, buvęs WARC vice-prezidentu nuo Europos regiono.

Regiono delegatų susitikimuose, komisijose bei plenariniuose posėdžiuose buvo kalbama apie naujos pasaulinės reformatų organizacijos veiklos kryptis, pačios organizacijos struktūrą. Buvo keliamas klausimas dėl organizacijos centrinės vadovybės būstinės perkėlimo iš šiuo metu labai prabangaus miesto Ženevos į kurį kitą pasaulio regioną. Akivaizdu, jog reformuotų krikščionių daugumą sudaro Afrikos ir Azijos, taip pat smarkiai auga Pietų Amerikos reformuotos bažnyčios. Buvo siūloma, naująją vadovybės būstinę perkelti į daug erdvesnes bei pigiau nei Ženevoje išlaikomas centrus Brazilijoje ar Azijoje, tačiau realiausiu pasiūlymu laikoma, jog naujos organizacijos vadovybės būstinei tiktų Pietų Afrikos Resbublika. Kol kas vadovybė lieka Ženevoje ir per ateinančius 2 metus buvęs WARC generalinis sekretorius kun. dr. Setry Nyomi eis naujos organizacijos generalinio sekretoriaus pareigas. Po dviejų metų bus šaukiamas naujas pasaulinis suvažiavimas, kuris spręs ką rinkti į generalinio sekretoriaus pareigas ir kur turėtų būti naujosios vadovybės būstinė.

Po uždarymo pamaldų ir grandiozinio pobūvio delegatai ir svečiai iš viso pasaulio reformatų ir presbiterionų bažnyčių išsivažinėjo po įvairias Amerikos vietines bažnyčias ir dalyvavo sekmadienio pamaldose.

Naujoji suvienyta pasaulio reformatų sąjunga vadinasi Pasaulinė reformuotų bažnyčių unija (The World Communion of Reformed Churches - WCRC) ir jungia 80 milijonų krikščionių reformatų 108 pasaulio šalyse iš 230 reformuotų, presbiterionų, kongregacinių ar jungtinių bažnyčių, tęsiančių 16 amžiaus Jono Kalvino, Džono Nokso, Ulricho Cvinglio ir kt. Reformacijos tradicijas. Naujosios Bendrijos sekretoriatas dirbs Šveicarijoje, Ženevoje.

Daugiau galima sužinoti apsilankius svetainėje: http://www.reformedchurches.org.

Pagal informaciją internetiniuose puslapiuose parengė D.Gudliauskienė