Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Naujienų pranešimas iš WCRC
Lundi, 20 Septembre 2010 09:58
There are no translations available.

Pasaulio neturtingiesiems reikalinga tokio pat lygio parama, kokia teikiama bankams - sako bažnyčios lyderis.
Reikalingas toks pat įsipareigojimas įveikti pasaulio skurdą, kaip ir tas, kuris buvo prisiimtas kaip atsakas į bankininkystės sektoriaus krizę, - vyresnysis bažnyčios pareigūnas pasakė Šveicarijos delegacijos vadovui Jungtinių Tautų (JT) aukščiausio lygio susitikime dėl Tūkstantmečio vystimosi tikslų vykusio Niujorke šią savaitę.

Setri Nyomi, Pasaulinės reformatų bažnyčios bendruomenės (PRBB) įsteigtos Ženevoje generalinis sekretorius, Šveicarijos užsienio ministrui, Micheline Calmy-Rey pasakė, kad ištekliai, rasti 2008 metais finansų krizės sprendimui, pranoko tai, kas, daugelio manymu, buvo įmanoma tuo metu.

"Mums reikia, tokio paties lygio įsipareigojimo iš tokių tautų kaip Šveicarija, jei norime pasiekti Tūkstantmečio vystimosi tikslus", sakė Nyomi kreipdamasis į Calmy-Rey. - "Kaip gali būti, kad pinigų finansų krizės saugumo tinklui yra, o maisto krizei nėra?"

Iš Ganos kilęs Nyromi išsakė savo nuomonę per diskusijas tarp Afrikos bažnyčios lyderių ir Šveicarijos valdžios rugsėjo 8 d. šalies sostinėje Berne. Susitikimus organizavo dvi Šveicarijoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos - „Duona visiems" ir „Gavėnios kampaniją". Jų tikslas buvo pasiekti, kad Afrikos nuomonė būtų išgirsta dar prieš JT aukščiausio lygio plenarinį posėdį dėl Tūkstantmečio vystimosi tikslų vyksiančio rugsėjo 20-22 d.

Savo pristatyme skirtame Calmy-Rey ir Šveicarijos Bendradarbiavimo plėtojimo departamento atstovams, Nyomi pabrėžė, kad afrikiečiai vaidina aktyvų vaidmenį reaguojant į jų žemyno poreikius.

"Teisingumas reikalauja, kad Afrika nebūtų vertinama kaip pasyvus pagalbos gavėjas. Bažnyčios ir kitos religinės organizacijos taip pat meta iššūkį mūsų žmonėms", sakė jis.
"Afrikoje, kur kiekvienoje didžiausioje bendruomenėje yra bažnyčia, mums patogu būti šalia tų, kurie kenčia" - pastebėjo Nyomi.

"Organizacijos, tokios kaip PRBB, yra pasirengusios dirbti su visais, kurie rimtai nusiteikę siekti Tūkstantmečio vystymo tikslų skirtų patenkinti neturtingiausių ir labiausiai pažeidžiamų žmonių maisto, švietimo ir sveikatos poreikį".

Pripažindamas, kad yra būtina kontrolė, tam, kad užtikrinti atsakingą naudojimąsi finansine pagalba, Nyomi sako, kad afrikiečiai privalo padaryti savo darbo dalį šioje srityje.

"Pasiekti Tūkstantmečio vystymo tikslus iki 2015 metų bus sunku, nebent rūpestingi žmonės kiekviename sektoriuje aiškiai įsipareigotų užtikrinti ekonominį ir klimato teisingumą", - sako Nyomi.

Pasaulio reformatų bažnyčių bendruomenės Naujienos
20 rugsėjis 2010