Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Aniceto Kutrevičiaus eilėraščiai (I)
Trečiadienis, 01 Spalis 2008 15:51
kutrevicius_165 Panevėžio evangelikų reformatų parapijos nario
p. Aniceto Kutrevičiaus eilėraščiai

Du dešimtmečiai

Tai Kalėdos tai Velykos

Tai žiema tai vasara.

Du dešimtmečiai nuskrido,

Tartum graži pasaka.

Bažnytėlė iš letargo

Tuomet prisikėlė.

Sesės, broliai su gėlėmis

Jos duris pravėrė.

Sugirgždėjo senos spynos,

Žvakės sumirgėjo.

Padėkos malda už laisvę –

Šitaip prasidėjo...

Ir iš Kauno atkeliavo

Julius Norvila.

Mūsų dvasios lektorėlis,

Tikra dovana.

Sklido giesmės ir pamokslai,

Gaudė vagonėliai.

Buvo širdys pakylėtos

Ir žydėjo gėlės.

Ačiū, kunige už vargą

Ir širdies taurumą.

Statėme per tuos metus

Mes dvasingą mūrą.

Gal ne viskas, kaip norėjom,

Klostėsi pas mus.

Gal vienybės ir pritrūko

Pas Reformatus.

Bet gerų kėslų turėjom,

Dirbom iš širdies.

Te Dievulis bus teisėju

Mūsų praeities...

Tai Kalėdos tai Velykos

Tai žiema tai vasara.

Kaip žebenkštis lėkė dienos

Ir džiaugsme ir ašaroj ...

 

Su pagarba skiriu Kun. Juliui Norvilai

Panevėžio Ev.ReformatųParapijos vardu
Anicetas Kutrevičius 2008.06. 08.

( Eilėraštis skirtas pažymėti atsisveikinimo su kun.diak. Juliumi Norvila įvykiui, jam atsisveikinant su Panevėžio reformatų parapija. Kun.T.Šernas)

 

 

MANO bažnyčia

Mano bažnyčia medinė

Kryžius ant vienišo bokšto.

Renkasi Kristijono būrai

Išklausyti pamokslo.

Ir vidus bažnytėlės neblizga.

Skulptūros gipsinės nesnaudžia.

Tik tyliai maži vagonėliai

Sekmadienio rytą sugaudžia.

Gieda močiutės – seneliai,

Gieda ir jaunimėlis.

Ir šventina, rankas iškėlęs,

Parapijos kunigėlis.

Nei triukšmo, nei arogancijos,

Meldžias kiekvienas kaip moka

Ir prašo karštai Dievulio

Pagydyti kas sopa...

Pavasarį kai ateina,

Velykos ir Sekminės,

Gėlėmis sužydi

Mūsų lankos ir krūtinės.

Proseneliai taip meldės

Nuo Radvilų laikų
Ir mes – Reformatai,

Tokių pat papročiu.

Mano bažnyčia medinė,

Kryžius ant vienišo bokšto.

Mes meilės, sveikatos ir gėrio
Žmogui kiekvienam trokštam ...

AK. 2007.04.27.

------------------------------

 

 

 

MOLINIAI puodai

Mes esam tik

Moliniai puodai,

Nužiesti meistro

Talentingo:

Balti, rausvi ir

Juodi ir ...

Dedamės protingi...

Pagrąžinti padailinti

Išdekoruoti.

Išglostyti užgrūdinti

Ir emaliuoti.

Tačiau tik

Molis esam

Prieš mūsų Sukūrėją.

Mes laikini ir trapūs

Dulkelė tik prieš vėją.
Net jo matyt

Negalim

Nežinom koks Jisai.

Tik žinom,

Ką tik matom –

Tai jo kurti darbai...

Mes esam

Moliniai puodai,

Nužiesti meistro

Talentingo.

Sudušime ir liksime

Šukės,

Šiame pasauly

Paslaptingam....

A.K. 2007.12.15. P.S.

Parašytas pagal kun.T.Šerno pamokslą. -

--------------------------

 

 

 

Rytas

Man geriau patinka

Rytas,

Su vilties dažais

Dažytas.

Jisai rausvas,

Pasiilsėjęs,

Džiaugsmo aurą

Užsidėjęs.

Kas tik gyvas –

Kruta juda.

Ir užgroja

Savo dūdą.

Vis šviesiau

Ir vis garsiau,

Kol į toną

Pagaliau.

Vieni bėga,

Kiti skrenda.

Pilna žemė

Ir padangė.

O su jais

Ir aš kartu.

Jei judu,

Tai gyvenu.

Man geriau

Patinka rytas !

Vakaras –

Juodai dažytas

AK. 2006.03.04.