Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Radviliečių susirinkime: nauji įstatai ir projektų pristatymai
Dimanche, 23 Janvier 2011 19:16
There are no translations available.

 

radvila_susirinkSausio 8 d. Vilniuje rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" nariai ir draugai. Rinkosi ne šiaip sau arbatos pagerti ar žaidimų pažaisti, o šįkart spręsti labai svarbius draugijai klausimus. Susirinkę dvi dešimtys radviliečių turėjo apsispręsti dėl naujos draugijos įstatų redakcijos (senieji beveik nekeisti nuo tarpukario laikų), bei supaprastinti draugijos valdymo būdą - vietoj dabartinio sudėtingo valdymo modelio - valdybos - išsirinkti paprastesnį: draugijos direktorių. Taip pat susitikta pasiklausyti ar prisiminti, kokie projektai ir renginiai buvo įgyvendinti praėjusiai metais.

Susirinkimą malda pradėti buvo paprašytas kun. Raimondas Stankevičius. Raimondas drąsino jaunimą Biblijos eilutėmis bei  meldėsi, kad būtų priimti teisingi sprendimai. Vėliau l.e. draugijos pirmininkė Eglė Mekaitė pakvietė pristatyti vykusius projektus, renginius.

Buvusi vaikų stovyklos „Dovydo giesmė" direktoriaus pavaduotoja Vaidilė Vareikaitė trumpai pristatė vaikų stovyklą, o daugiau laiko skyrė Lietuvos reformatų jaunimo vizito į Vokietiją pristatymui.

Vizito tikslas - užmegzti glaudesnius santykius su vietos reformatų parapijos jaunimu (kurio dalis atvyksta kartu dirbti į vaikų vasaros stovyklas) bei aptarti vaikų stovyklos reikalus.

Dalyviai pasidžiaugė puikia patirtimi ir svetingumu, bei tikisi, kad šiais metais taip pat kiti nariai turės galimybę apsilankyti, galbūt jau surezgant kokį bendrą projekčiuką.

Buvęs draugijos valdybos narys M. Jukonis pristatė kelis savo "Radvilos" vardu Biržuose organizuotus projektus. Tai Vasario 16 d. Biržų Radvilų pilyje suorganizuota pilietiškumo konferencija "Laisvė veikti", kurioje dalyvavo ir kunigai Tomas Šernas, Rimas Mikalauskas.

Taip pat Biržuose vasario 14d. buvo suorganizuota paskaita jaunimui apie draugystę ir meilę „Meilės pamokos. Kad nemylėtume, kaip idiotai". Ją skaitė Ričardas Pagojus, bene vienintelis iš lietuvių, Nepriklausomybės laikotarpiu parašęs knygą jaunimui apie draugystę (tokio pat pavadinimo kaip paskaita), paremtą krikščioniškais principais.

Kitą, jau tarptautinį projektą pristatė Donalda Sinkutė. Tai jaunimo media raštingumo tobulinimosi projektas "Birth of image". "Radvila" yra šio projekto partnerė.

Donalda taip pat pristatė vaikų sekmadieninės mokyklėlės veiklą ir pakvietė draugijos narius bei draugus aktyviau įsitraukti į šią svarbią veiklą. Mokykla vyksta Vilniuje, triskart per mėnesį.

Taip pat buvo priminti kartingų ("Radvilos ratai") ir boulingo ("Radvilos kėglis") turnyrai.

Po projektų ir veiklų pristatymų bei bendrų pietų Justas Brazauskas žaismingai atskleidė šiuolaikinės organizacijos koncepciją - kokia turėtų būti jaunimo draugija (jo ir pagal tyrimus - daugelio jaunimo - nuomone).

radvila_susirinkimasVėliau radviliečiai svarstė naują įstatų redakciją. Po diskusijų ir kelių pataisymų jai buvo pritarta. Pagal naujus įstatus draugijos veiklą organizuos draugijos Direktorius, renkamas Visuotinio susirinkimo. Pasak buvusios valdybos ir buvusios pirmininkės Eglės Mekaitės, taip bus paprasčiau valdyti ir priimti sprendimus. "Šešiems žmonės nuolatos susirinkti ir spręsti reikalus yra tikrai sudėtinga.  Ypač kai reikia susitikti dėl   kokio  smulkaus reikalo, nes visada reikia valdybos pritarimo ir raštiško patvirtinimo", -  sakė E. Mekaitė.

Draugijos direktorius galės gauti simbolinę algą bei pats turės galimybę pagal savo norus susidaryti pagalbinę komandą. Visgi tai nereiškia, kad kiti nariai galės/turės atostogauti ir nieko neveikti. "Visi turėtume aktyviai prisidėti", - sakė Donalda Sinkutė.

Nauja draugijos direktore išrinkta dvidešimt trejų metų Vilniuje gyvenanti, iš Vabalninko kilusi, ilgametė "Radvilos" narė Raminta Vareikaitė.

Kandidatais taip pat buvo pasiūlyti Justas Brazauskas, Andrius Rabačiauskas bei Merūnas Jukonis, bet šie teigė, jog dėl įvairių priežasčių šiuo metu negalės vykdyti pareigų.

Susirinkimo pabaigoje buvo išrinkti stovyklų galimi vadovai. Suorganizuoti jaunimo stovyklą dideliu noru ir ryžtu degė Vaidilė Vareikaitė (pernai buvo vaikų stovyklos direktoriaus pavaduotoja), o būti vaikų stovyklos direktore norą pareiškė Šarūnė Vareikaitė.

Susitikimas baigėsi lektoriaus Evaldo Tamariūno malda bei giesme "Mano meilė tokia didelė".


M. Jukonis

Daugiau apie įvykdytus projektus skaitykite čia.