Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Radviliečių projektai 2010 m.
Mercredi, 26 Janvier 2011 07:28
There are no translations available.

Sausio 8 d. Vilniuje, Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" narių ir draugų susirinkime ne tik buvo priimti nauji įstatai, bet ir pristatyti bei aptarti radviliečių 2010 m. vykdyti projektai ir renginiai.

Tad daugiau nei dviem dešimtims „Radvilos" narių ir draugų, buvusi vaikų stovyklos „Dovydo giesmė" direktoriaus pavaduotoja Vaidilė Vareikaitė pristatė vaikų „Dovydo giesmė", liepą vykusią Nemunėlio Radviliškyje.

Tradicinėje stovykloje dalyvavo 100 vaikų, beveik trisdešimt jų vadovų. Džiugu, kad draugijai ji nebuvo nuostolinga ir dėka paramų iš mūsų Evangelikų reformatų bažnyčios (1000Lt ir stovyklos dvasinio vadovo išlaikymas), bei Duisburdo (Vokietija) reformatų parapijos, kuri kasmet remia ją (beveik 2000 Lt). Taip pat 500 Lt skyrė Biržų r. savivaldybė, 200 Lt - Seimo narys V. Valkiūnas. UAB „Biržų duona" parėmė skaniomis bandelėmis, o TŪB „Rinkuškiai" - mineraliniu vandeniu.

Trumpai priminusi apie stovyklą, Vaidilė daugiau laiko panaudojo Lietuvos reformatų jaunimo vizito į Vokietiją pristatymui.

Kelionė vyko Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuania- partnerinės Duisburgo parapijos Vokietijoje, kurioje dirba ilgametis „Radvilos" ir ev. ref. Bažnyčios vaikų stovyklų bendraautorius ir daugkartinis dvasinis vadovas Ditter Gertmann, kvietimu.

Idėja gimė dar 2008 metų vaikų vasaros stovykloje pokalbyje su M. Jukoniu ir I. Skudricku. Vėliau idėja išplėtota kituose vizituose ir štai jau praėjusią vasarą Duisburgą aplankė V. Vareikaitė, Merūnas Jukonis, Ramutė Vrubliauskaitė ir Biržų jaunimo grupės narė Giedrė Zablackaitė.

Vizito tikslas - užmegzti glaudesnius santykius su vietos reformatų parapijos jaunimu (kurio dalis atvyksta kartu dirbti į vaikų vasaros stovyklas) bei aptarti vaikų stovyklos reikalus.

Dalyviai taip pat aplankė vokiečių mokyklą, dalyvavo pamokose (jos ten vyksta ilgiau (ir vasarą), kadangi mokymosi tempas trumpesnis, o stilius irgi kitoks - daugiau žaidimo, eksperimentų ir patirties forma, nei akademiškas (teorinis) Lietuvoje). Taip pat lietuvaičiai nustebo, kad nelabai didelė parapija turi ir savo vaikų darželį, kuris yra labai jaukus ir šiltas (kaip ir dauguma Vokietijoje) bei primena daugiau namus, nei mokymo įstaigą.

Dalyviai pasidžiaugė puikia patirtimi ir svetingumu, bei tikisi, kad šiais metais taip pat kiti nariai turės galimybę apsilankyti, galbūt jau surezgant kokį bendrą projektą.

V. Vareikaitę prie prezentacijų ekrano pakeitė buvęs draugijos valdybos narys M. Jukonis, supažindinęs su keliais savo Biržuose organizuotais projektais. Tai Vasario 16 d. surengta pilietiškumo konferencija "Laisvė veikti", kurioje dalyvavo ir kun. Tomas Šernas, prieš tai kartu su keletą kitų Vilniaus parapijiečių Nemunėlio Radviliškyke padėję prezidentės puokštę ant Nepriklausomybės akto signataro reformato Jokūbo Šerno kapo.

Konferencijoje žodį ir apie laisvę samprotavo kun. Rimas Mikalauskas. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Pagrindinė renginio idėja buvo, jog laisvė suteikė mums galimybę saviraiškai, atvirai veikti organizacijose, patiems kurti savo valstybę. Tad apie tarpukario Biržų visuomenininkus papasakoti buvo pakviestas muziejininkas Antanas Seibutis. Jis pažymėjo, kad Biržai išsiskyrė visuomeniškumu ir aktyvumu, o dauguma visuomenininkų ir aktyvistų buvo evangelikai reformatai.

Vasario 14 d. (taip pat Biržuose) buvo suorganizuota paskaita jaunimui apie draugystę ir meilę „Meilės pamokos; Kad nemylėtume, kaip idiotai". Ją skaitė Ričardas Pagojus, bene vienintelis parašęs knygą jaunimui apie draugystę (tokio pat pavadinimo), paremtą krikščioniškais principais.

Jis pasakojo apie šešias meilės formas bei kad graikams labiau pasisekė nei lietuviams, nes šie esą meilę kalbėdami gali išreikšti šešiais skirtingais žodžiais (eros - labai stiprūs troškimai, philia - broliška meilė, storge - prisirišimas, xenia - svetingumas, mania - beprotiška meilė, agape - visiškas atsidavimas; agapė reikšmė atsirado su Jėzum Kristum).

Taip pat R. Pagojus kalbėjo, kad jaunimui trūksta tinkamų draugystės pavyzdžių. Ypač, kai Lietuvoje tiek daug skyrybų. „Kai nerandi pavyzdžio šeimoje, imi ieškoti aplink. Bet pasižiūrėjus TV, filmus, spaudą darosi dar kokčiau ir formuojas liguistas (iškreiptas) meilės suvokimas. O filmuose meilė dažniausiai lygu lytiniam suartėjimu. Bet tai juk nėra svarbiausia, o tam skiriama bene daugiausiai dėmesio!" - sakė R. Pagojus. Jis paviešino savo prieš kelis metus atlikto magistrinio darbo tyrimo įvairiose mokyklose rezultatus apie meilę ir lytinius santykius jaunimo tarpe. Apklaustieji vyresniųjų klasių moksleiviai manė, jog 90 proc. jų bendraamžių yra bent kartą turėję lytinį aktą. Nors tokių svyravo tik nuo 5 iki šiek tiek daugiau nei 20 proc. "Mokyklose gajus aplinkos suformuotas stereotipas, jog dauguma draugų yra mylėjęsi. Tad atsiranda spaudimas, kad „ir aš turiu". Nors praktika rodo, kad taip nėra ir nėra ko jaudintis bei skubėti." - pastebėjo įdomiai ir linksmai paskaitą skaitęs pranešėjas.

Kitą, jau tarptautinį projektą pristatė Donalda Sinkutė. Tai jaunimo media tobulinimosi projektas "Birth of image" - "Radvila" yra šio projekto partnerė.

Donalda taip pat pristatė vaikų sekmadieninės mokyklėlės veiklą ir pakvietė draugijos narius bei draugus aktyviau įsitraukti į šią svarbią veiklą. Mokykla vyksta Vilniuje, dukart per savaitę.

Taip pat buvo pristatyti kartingų ("Radvilos ratai") ir boulingo ("Radvilos kėglis") turnyrai.

Vėliau vyko draugijos direktoriaus rinkimai ir kandidatų į vaikų ir jaunimo stovyklas vadovus svarstymai.

Susitikimas baigėsi lektoriaus Evaldo Tamariūno malda bei bendra giesme susiėmus už rankų - "Mano meilė tokia didelė".
M.Jukonis