Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Panevėžyje
Trečiadienis, 26 Sausis 2011 10:48

ek_pan_2011

2011 m.sausio 23d., pasibaigus III-jo sekmadienio po Trijų Išminčių reformatų pamaldoms, parapijiečiai kartu su kitų konfesijų broliais ir sesėmis vėl rinkosi į Panevėžio Romos Katalikų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kurioje įvyko 2011 Viešpaties Jėzaus Kristaus metų maldos už krikščionių vienybę.

Net septynių konfesijų dvasininkų procesiją pasitiko pilnutėlė bažnyčia. Pamaldas pradėjęs Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun.dr.Gediminas Jankūnas pirmiausiai pasveikindamas visus gausiai susirinkusius į bendras pamaldas. Senojo ir Naujojo Testamento tekstus, bei Evangeliją pagal Matą skaitė Evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas, Stačiatikių kunigas Aleksej Smirnov ir Tikėjimo žodžio pastorius Ramūnas Jukna. Homiliją sakė Evangelikų reformatų kunigas Raimondas Stankevičius, kurios metu, išreiškė viltį, jog ši maldų už krikščionų vienybė savaitė neliks vienintelė metuose savaitė, kada įvairių konfesijų krikščionys sueina kartu bendrai maldai ar bendriems tikslams.

Pamaldas papuošė Stačiatikių bažnyčios trio ir Laisvųjų krikščionių Bažnyčios šlovintojai. Visi nuoširdžiai meldėsi už Jeruzalės ir visus Artimųjų Rytų krikščionis, o taip pat ir už visų pasaulio krikščionių vienybę, bendrystę, atjautą, supratimą, ramybę. Ypač tai pajutome baigiamojo palaiminimo ir atsisveikinimo metu.

Šios pamaldos netruko prabėgti, o Panevėžio reformatai liko be galo dėkingi Viešpačiui už suteiktą dar vieną išskirtinę malonę, už tas bendras pakylėtas akimirkas.

Palmyra Griciūnienė