Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninės pamaldos Panevėžio parapijoje.
Samstag, den 18. September 2010 um 17:01 Uhr
There are no translations available.

2010 metų šaltoką rugsėjo 18-ją dieną, šeštadienį, mieloje bažnytėlėje panevėžiečiai sulaukė garbių svečių: sekmininkų pastoriaus Povilo Volkovo, atvykusio iš JAV ir buvusio mūsų parapijos pirmojo kunigo Reinholdo Moro, kuris šiuo metu tarnauja evangelikų liuteronų kunigu Klaipėdoje.

Nors ši diena buvo šeštadienis, tačiau į pamaldas susirinko apie 50 žmonių, ir tai buvo ne tik evangelikai reformatai, bet ir evangelikai liuteronai, o su gerbiamu pastoriumi Povilu Volkovu atvyko ir keletas sekmininkų. Visi buvo džiugiai nusiteikę vyravo labai šilta ir draugiška nuotaika.

volk

Lygiai 11 val. vargonininko Žyginto muzikos akordų lydimi trys dvasininkai (sekmininkų pastorius P.Volkovas, ev.liuteronų kunigas iš Klaipėdos R.Moras ir mūsų parapijos administratorius kunigas R.Stankevičius) atėjo prie Dievo stalo ir pradėjo pamaldas. Pamokslą sakė mūsų svečias - pastorius P.Volkovas.

Vėliau P.Volkovas daug ir su gailesčiu kalbėjo apie tarnystė Panevėžyje. Buvo prisimintos pamaldos pas parapijietę Ireną Atkočiūnienę. Pamatęs (tikriausiai abu su kunigu R.Moru), kad yra bažnyčios pastatas Ukmergės gatvėje Nr. 29 prie turgaus, svarstė: kodėl gi jo neatgavus. Kaip tarė, taip ir padarė. Pradėjo sėkmingai žygius. Buvusi ūkinių prekių parduotuvė, prekiavusi dažais, tepalais, tirpikliais, žibalu, įvairiais skiedikliai, skalbimo milteliai ir kt. buvo labai apleista, ypač iš vidaus - su įvairiausiais nemaloniais kvapais. Prasidėjo talkos: sekmininkų buvo daugiau vyrų, o mūsų - ev. reformatų ir liuteronų - moterų.Todėl bendradarbiavimas buvo sėkmingas. Ir 1990 metų kovo mėn. 17d. įvyko pirmosios pamaldos bažnyčioje. Buvo pilna bažnyčia, daug kviestinių svečių...

Kunigas R.Moras irgi daug kalbėjo, prisiminė tą sunkų laikotarpį, kada nieko nebuvo. Bet buvo noras, ryžtas - reformatų 3 moterys, kaip kumštis vieningos - Marytė, Irutė, Onutė būrė parapiją ir prasidėjo vaisingas darbas. Bet jis tęsėsi neilgai, nes mirė kunigo tėtis Klaipėdoje ir jam reikėjo perimti jo parapiją - grįžti į Klaipėdą. Atsisveikinti su kun.Moru buvo sudėtinga - moterys verkė, o padėtis lyg ir beviltiška tapo. Bet Viešpats viską sutvarkė.

Prisiminimais dalijosi parapijietė Sigita Audickienė, kuri priminė, kad jaučiama nuoširdi bendrystė su Kristuje su savo tikėjimo broliais bei sesėmis reformatais, glaudi bendrystė su ev. liuteronais, o ypač smagu, sulaukus svečių. Sigita padėkojo abiem svečiams už atkaklų darbą, atliktą prieš 20 metų.
Metai bėga greitai, bet prasmingi darbai visada palieka gilų pėdsaką žmonių širdyse. Sigita priminė apie paskutiniu vykusius renginius, nuveiktus darbus, ekskursijas, naujoves: Kapinių šventes Ramygalos g. ir Šilaičių kapinėse, partizanų kapinėse Papilyje. palinkėjo sveikatos ir patikino, kad tai ne paskutinis susitikimas ir paprašė Dievo pagalbos, kad suteiktų Jiems jėgų ir sveikatos, ir noro vėl sugrįžti ir mus aplankyti.

Parapijos pirmininkas P.Puodžiūnas, prieš įteikdamas dovanėles, priminė apie gigantišką paskutinių 3 metų darbų metraštį, kurio iniciatorė buvo ir yra parapijietė P.Griciūnienė, kvietė pasižiūrėti pepertraukos ir Agapės metu. Gėles svečiams teikė jaunosios kartos parapijietė Orinta, o vėl įspūdžiais apie parapijos kūrimą dalinosi buvusi ilgametė parapijos pirmininkė Irena Kartanienė.
Agapės metu visi parapijiečiai, svečiai, dvasininkai bendravo betarpiškai, vaišinosi, vyko draugiški, nuoširdūs pokalbiai. Laikas neprailgo, nes R.Moras papasakojo įdomių, nekaltų ir keistų nuotykių iš savo ilgos dvasinės tarnystės - apie laidotuves, pašventinimus ir t.t.

Sigita Audickienė

Daugiau nuotraukų žiūrėkite čia: