Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Turiningas sekmadienis Panevėžio parapijoje
Mittwoch, den 30. März 2011 um 19:18 Uhr
There are no translations available.

pan.liut_mŠiųmetinė kovo 27-oji parapijiečiams buvo daug džiugių akimirkų žadantis Gavėnios sekmadienis bažnyčioje. Pamaldas su Viešpaties Vakariene nuoširdžiai ir dvasingai laikė parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius.
Po pamaldų nedidelę staigmeną kun. Raimondui parengė parapijos valdyba, visų vardu pasveikinusi jį su artėjančiu gimtadieniu.
Po trumpos arbatos pertraukėlės visi žiūrėjo kino filmą „Liuteris", palikusį neišdildomą įspūdį: puikiai perteiktas XVI a. reformacijos gimimas ir jos pradininko Martyno Liuterio Dievo valia nueitas kelias. Po peržiūros dalis parapijiečių dar rinkosi puodeliui arbatos ir filmo aptarimui bei tolesnėms Biblijos studijoms.
Kunigas taip pat bendravo ir su būsimais konfirmantais.
Pakylėtam dvasiniam susibūrimui pasibaigus, kun. Raimondas aplankė ligoninėje po avarijos besigydančią parapijietę P.Taučikienę.

P.Griciūnienė