Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Talka senosiose protestantiškose Panevėžio miesto kapinėse
Vendredi, 22 Avril 2011 14:10
There are no translations available.

visiBalandžio 16 dieną, šeštadienį, visoje Lietuvoje vyko akcija „Darom". Prie šios prasmingos akcijos prisijungė ir Panevėžio ev. liuteronų bei ev. reformatų parapijų nariai, pasiruošę sutvarkyti senąsias protestantiškas miesto kapines. Todėl nešini kas maišu, šluota ar grėbliu rinkosi prie koplytėlės.

Oras puikus, saulė skaisčiai šviečia pro šimtamečių medžių šakas, čiulba paukščiai, tad protestantai darniai kibo į darbą, nes taip norėjo iš sausų lapų išlaisvinti jau besiskleidžiančius liaunus pavasarinių gėlių žiedelius, apkarpyti išsišakojusius medelius, sutvarkyti nuo laiko ir stiprių vėjų pasvirusius kryžius ar plokštes.

Užrūdiję tvorelių varteliai... Išvalyti aptvertą kapelį galima tik jaunesniam talkininkui perlipant tvorelę, ir kapelis tarsi prašvinta... Džiugiai į saulę stiebiasi gėlytė, o šalia tvorelės jau žydi ir ištisa pievelė pavasarinių gėlių. O kiek tokių jau nebelankomų kauburėlių... Sustoju prie jų ir akimirkai susimąstau. Juk čia amžino poilsio užmigo tie, kurie dalino savo širdies gerumą visiems artimiesiems, pažįstamiems, kiekvienas su savo praeitimi bėgo per gyvenimą tarsi bitutės medų nešdamos. O dabar liko maži kapų kauburėliai...

Parapijietis Anicetas Kutrevičius pirmiausia sutvarko savo močiutės Onutės kapą ir paduoda šios dienos akcijai sukurtą eilėraštį:

panevezieciaiŠiandien - darom,
Talkavojam!
Kapinaites savo
Šluojam...

Protestantiška
Koplyčia.
Mes - vaikai
Šitos bažnyčios:

Reformatai - liuteronai,
Artimi tikybos žmonės,
Susirinkom pakylėti -
Savo bočių paminėti...

grebiaPajuodavę - geležiniai,
Apkerpėję - akmeniniai,
Stūkso kryžiai išvartyti,
Gotų raidėm užrašyti.

Ažūrinės dailios tvoros,
Marmurinės plokštės storos,
Mena Radvilų laikus,
Mūsų dvasinius turtus...

Jau seniai, seniai, seniai,
Jų netvarko nieks dorai,
Gal nėra ir artimų,
Gal toli - už vandenų...

grebia1Bet pavasaris alsuoja,
Žibuoklėlės mėlynuoja
Ir padangėj krankia varnos.
Mūsų - labdaringas darbas.

Ilsisi ir mano čia,
Tėčio motina - Ona.
Mano tai tikra bobutė,
Pasakorė - vaidilutė...

Šiandien - darom,
Talkavojam!
Kapinaites savo
Šluojam....

Te paukšteliai
Čiulba, klega,
Te žvakutės
Mūsų dega...

Nušluoti jau ir takeliai, talkininkai visi laimingi, bendromis pastangomis padarę kilnų ir prasmingą darbą, nes tą dieną ir patiems norėjosi būti geresniems, nuoširdesniems. Šventas Velykas mūsų bočiai pasitiks švarioje ir jaukioje aplinkoje.

Darbas baigtas. Dėkojame aktyviai talkoje dalyvavusiems talkininkams: Ventai Kurapkienei, Broniui Motiejūnui, Ausmai Palujanskienei, Zentai Štaudei, Irenai Atkočiūnienei, Letai ir Dainiui Brunzoms, Povilui Krisiukėnui, Anicetui Kutrevičiui, Aldonai Mikulėnienei, Vidai Tamonienei, Irenai Skiauterytei, Donatui Skiauterei.

Palmyra Griciūnienė