Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžio parapijos nario Aniceto Kutrevičiaus eilėraščiai (IV)
Friday, 20 May 2011 10:28
There are no translations available.

Optimistinė gaida ...

Tamsią naktį prabudau,
Man mėnulis švietė.
Ir kažkaip, taip paslaptingai,
Pailsėti kvietė.

O kai rytą atsikėliau,
Skaisčiai švietė saulė.
Pagalvojau, koks gražus
Mūsų šis pasaulis.

Jau atbudę paukščiai gieda,
Sniego kur nekur,
O pavasaris užėmęs
Frontą jau visur.

Kovas - kovas, paukščių choras,
Optimistinė gaida.
Visos bėdos ir negandai
Tolyn teka jau upe...

Eisiu eisiu į bažnyčią,
Dėkui pasakysiu,
O sugrįžęs trupinėlių
Paukščiams pabarstysiu.

A.k. 2011. 03. 13


Jei nelaimės...

Jei nelaimės mus užpultų,
Tik nepanikuokim,
O visi pečius surėmę
Bėdas likviduokim.

Nors ir ašaros byrėtų,
Bet neaimanuokim:
Būkim kantrūs ir vieningi,
Viens kitą vaduokim.

Jeigu žemė sudrebėtų,
Kaip tie samurajai,
Dirbkim tyliai, susikaupę
Ir turėkim valią.
Niekada nepasiduokim,
Nors būtų blogai:
Jeigu stengsimės kovosim,
Padės angelai...

Oi, japonai - siauraakiai,
Jūs pasauliui pavyzdys,
Susitelkt visiem kaip reikia,
Kad nemirt niekad viltis...

P.S.
Lengva drąsinti kitus,
Viskas kol gerai.
Oi, Dievuli, tu padėk,
Kai bus mums blogai...

A.k. 2011. 03. 19


Viltie!

Oi, viltie tu,
Oi, paukštele,
Kur manyje
Gyvena,
Ar mintyse,
Ar širdyje,
Ar kitur kur
Gyveni..?

Aš jaučiu,
Kad egzistuoji
Mano dvasios
Gilumoj
Ir kada tik
Bėdos spaudžia,
Mane drąsini
Tu tuoj.

Ir lyg potvinis
Atslūgsta
Prašviesėja
Dienos,
Kaip pavasary
Prie upės,
Sužydi
Purienos...


Ačiū tau
Viltie už tai,
Kad tokia
Esi,
Ir prašau,
Nemirk lig galo,
Mano dideliam
Kely...

A.k. 2009. 12. 03